Skelbimas dėl priėmimo mokytis progimnazijoje
Įkėlė Administratorius· 2017-06-24 18:14:00

2017–2018 mokslo metais Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje ir Suvieko skyriuje bus komplektuojamos tokios klasės ir grupės:
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje – 5-8 klasės;
Suvieko skyriuje – mišri priešmokyklinio ugdymo grupė (priešmokyklinio amžiaus vaikai su ikimokyklinio amžiaus vaikais).

Prašymai mokytis ateinančiais mokslo metais 5-8 klasėse teikiami bendrojo ugdymo mokyklai pagal mokyklų aptarnavimo teritoriją. Prašymai mokytis progimnazijoje teikiami Pauliaus Širvio progimnazijos raštinėje iki rugpjūčio 31 d. (P.Širvio 7/14, Zarasai). Tuo atveju, jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas mokytųsi kitoje mokykloje (ne pagal aptarnavimo teritoriją), motyvuoti prašymai pateikiami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui.
Tėvai mokyklai kartu su prašymu pateikia:
• vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją;
• nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą;
• įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.


Išsamesnė informacija apie rajono ugdymo įstaigose komplektuojamas klases ir dokumentų pateikimą skelbiama svetainėje www.zarasai.lt


Progimnazijos informacija