„Olweus“ smurto ir patyčių prevencinės programos įdiegimas progimnazijoje
Įkėlė Administratorius· 2017-01-18 18:04:27

2016 m. gruodžio 31 dieną baigėsi 18 mėnesių trukęs „Olweus“ smurto ir patyčių prevencinės programos diegimas progimnazijoje. Programos įgyvendinimo metu įvyko 21 atskiras mokymosi ir supervizijų grupių susirinkimas, kurių metu grupių vadovai analizavo patyčių atvejus, gilino teorines žinias, įvyko 8 susirinkimai įtraukę koordinacinį komitetą, mokymosi ir supervizijų grupių vadovus, progimnazijos bendruomenės narius. Atliktas pirminis ir pakartotinis patyčių mąsto mokinių tarpe paplitimo tyrimas ...


Aistė Lingienė, progimnazijos psichologė, programos koordinatorė
Išplėsta:
...
Lyginant pirminio ir pakartotinio tyrimo duomenis išryškėjo, kad:
• 5-7 klasėse sumažėjo mokinių iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį bei patyčių paplitimas minėtose klasėse;
• Sumažėjo patyčių paplitimas mergaičių tarpe, kurios iš kitų mokinių tyčiodavosi 2-3 kartus per mėnesį;
• Išryškėjo, kad mergaičių tarpe intensyviausiai paplitusios žodinės ir su santykiais susijusios patyčių formos, o berniukų tarpe – žodinės;
• Dažniausiai patyčios patiriamos iš bendraklasių;
• Sumažėjo patyčių paplitimas progimnazijos kieme, klasėje, tualete, sporto salėje;
• Berniukai, pastebėję, kad tyčiojamasi iš kitų vaikų – bando jiems padėti, o mergaitės linkusios dažniau stebėti;
• Klasės auklėtojai vertinami kaip aktyviausi kovoje prieš patyčias.

Įdiegus programą, progimnazijos darbuotojai ir mokiniai įgiję tiek teorinių, tiek praktinių žinių ir toliau sėkmingai geba atpažinti, reaguoti ir spręsti patyčių atvejus.
Už sėkmingą programos diegimą esame nuoširdžiai dėkingi visai progimnazijos bendruomenei.