Dailės terapija – tai raktas į save ir mus supantį pasaulį
Įkėlė Administratorius· 2017-01-11 16:44:13
Dailės terapijos menas senas kaip žmonija, tačiau apie gydomąjį meno poveikį kalbėti pradėta tik praėjusiame amžiuje. Dailės terapinis procesas pagrįstas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai būdami pasąmoningos kilmės, gali būti greičiau išreikšti vaizdiniais, nei žodžiais. Dailės terapijos metodai yra susiję su kiekviename žmoguje glūdinčiu sugebėjimu projektuoti savo vidinius konfliktus į vizualines formas.
Piešimo procesas suteikia ne tik geras emocijas, bet ir skatina gijimą, kurio metu žmogus geriau pažįsta ir priima save, ugdo savo asmenybę, įveikia įvairias baimes, ugdo pasitikėjimą savimi, lavina kūrybiškumą, geriau pažįsta savo jausmus bei ugdo emocinį atsparumą ...


Aistė Lingienė, progimnazijos psichologė
Nuotraukos autorės

Išplėsta:
...
Šiam tikslui pasiekti bei skatinti mokinių tikslingą užimtumą pertraukų metu ir po pamokų progimnazija iš sveikatos priežiūros užtikrinimui skirtų lėšų įsigijo piešimo ant vandens (Ebru meno) priemones, šviesos molbertą bei piešimui su smėliu skirtą šviesos stalą.
Užsiėmimai vyksta progimnazijos psichologės kabinete pertraukų metu arba su mokiniu individualiai suderinus laiką.


2017-01-10