Penktokai knygų pasaulyje su „Draugoteka“
Įkėlė Administratorius· 2024-06-18 08:15:41
Birželio 13 dieną Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 5c klasės mokinius su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilma Valainiene pakvietė į „Draugotekos“ edukaciją „Luna ir nepaprastos knygų herojų savybės“. Šio renginio tikslas ugdyti paauglių kultūrines kompetencijas per literatūros kūrinių pažinimą.
Moksleiviai buvo supažindinti su renginio tikslu, literatūros kūriniais, užduotimis. Susiskirstę komandomis moksleiviai atliko keletą užduočių. Pirmiausia atliko kritinio mąstymo ir teksto suvokimo įgūdžių, komandinio darbo ir bendros kūrybos kompetencijas ugdančią užduotį susijusią su knygos „Žąsų keliu“ turiniu [...]


Zina Černovienė, viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos autorės ir Vitos Juškėnienės

Išplėsta:
Birželio 13 dieną Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 5c klasės mokinius su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilma Valainiene pakvietė į „Draugotekos“ edukaciją „Luna ir nepaprastos knygų herojų savybės“. Šio renginio tikslas ugdyti paauglių kultūrines kompetencijas per literatūros kūrinių pažinimą.
Moksleiviai buvo supažindinti su renginio tikslu, literatūros kūriniais, užduotimis. Susiskirstę komandomis moksleiviai atliko keletą užduočių. Pirmiausia atliko kritinio mąstymo ir teksto suvokimo įgūdžių, komandinio darbo ir bendros kūrybos kompetencijas ugdančią užduotį susijusią su knygos „Žąsų keliu“ turiniu. Ieškojo personažų Lunos ir Andželikos teigiamų ir neigiamų savybių. Atlikdami kitą užduotį turėjo pagalvoti kokiose gyvenimiškose situacijose pasirinkta savybė būna teigiama, o kuriose ji gali tapti neigiama. Dalyviai išsirinko skirtingas charakterio savybes ir pateikė pavyzdžių. Atlikdami užduotį „Aš – superherojus“ dalyviai išsirinko po problemą ir ją sprendė užduotį siedami su knygų personažais. Šį komandinį darbą atlikdami sukūrė avatarą savo sugalvotam personažui.
Reflektuodami diskusijos metu dalyviai pasakojo kokią supergalią pasiskolintų iš herojų ir kokią problemą ji padėtų išspręsti.
Vykusi edukacija „Luna ir nepaprastos knygų herojų savybės“ parodė, kad literatūra gali būti veiksminga priemonė ugdyti įvairias paauglių kompetencijas. Renginyje penktokai ne tik gilino savo žinias apie literatūrą, bet ir ugdė kritinio mąstymo, teksto suvokimo, komandinio darbo bei kūrybinio mąstymo įgūdžius. Per praktines užduotis ir diskusijas moksleiviai išmoko atpažinti ir analizuoti personažų savybes, pritaikyti jas realiame gyvenime ir netgi kurti savo herojus. Šis renginys parodė, kad tokios edukacijos gali ne tik praturtinti žinias, bet ir skatinti kūrybiškumą, bendradarbiavimą bei kultūrinį sąmoningumą.


Zina Černovienė, viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos autorės ir Vitos Juškėnienės


2024-06-18