Aštuntokų išvyka į Dusetas
Įkėlė Administratorius· 2023-05-25 18:00:00
Gegužės 24 dieną 8c klasės mokiniai pamokas turėjo Dusetose. Čia jiems Sartų regioninio parko informacijos centre kartu su geografijos mokytoja Rasa Zaleckiene vyko geografijos pamoka „Europos gamta“, kurios metu buvo palyginta mūsų regiono ir Europos gamtos panašumai ir skirtumai, plačiau susipažinta su Sartų regioninio parko gamtos įdomybėmis, istoriniu ir kultūriniu palikimu. Po to mokiniai dalyvavo Zarasų krašto muziejaus numatytoje veikloje supažindinant visuomenę su 1863 metų sukilimu Lietuvoje, nes šiemet minimos šio sukilimo 160-osios metinės. Kadangi iš viso Zarasų rajono tik Dusetų krašte buvo su sukilimu susijusių įvykių, buvo pasirinktas šis kraštas. Anuo metu čia valstietis Kazimieras Lukošiūnas buvo suorganizavęs apie 70 vyrų, ir būtent šią dieną, gegužės 24, jie įžengė į Dusetas, užėmė valdybą, sukapojo caro portretą, sunaikino raštus. Liepos 10 d. Dusetų bažnyčios šventoriuje jis sakė kalbą, ragindamas valstiečius kovoti už laisvę. Ir nors sukilimas nepavyko, buvo nubausta nemažai sukilėlių, jų šeimų, o K. Lukošiūnas sugebėjo pabėgti į užsienį, bet sukilimas žadino žmonių laisvės troškimą ir turėjo poveikį vėliau įvykusiam Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Po su sukilimu susijusias Dusetų vietas mokinius vedžiojo ir apie sukilimą jiems pasakojo istorijos mokytoja Rimutė Morozovienė. Veiklos apibendrintos buvo prie Sartų ežero pakrantės pikniko metu.

Progimnazijos socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės informacija
Rimutės Morozovienės nuotraukos

Išplėsta:
Gegužės 24 dieną 8c klasės mokiniai pamokas turėjo Dusetose. Čia jiems Sartų regioninio parko informacijos centre kartu su geografijos mokytoja Rasa Zaleckiene vyko geografijos pamoka „Europos gamta“, kurios metu buvo palyginta mūsų regiono ir Europos gamtos panašumai ir skirtumai, plačiau susipažinta su Sartų regioninio parko gamtos įdomybėmis, istoriniu ir kultūriniu palikimu. Po to mokiniai dalyvavo Zarasų krašto muziejaus numatytoje veikloje supažindinant visuomenę su 1863 metų sukilimu Lietuvoje, nes šiemet minimos šio sukilimo 160-osios metinės. Kadangi iš viso Zarasų rajono tik Dusetų krašte buvo su sukilimu susijusių įvykių, buvo pasirinktas šis kraštas. Anuo metu čia valstietis Kazimieras Lukošiūnas buvo suorganizavęs apie 70 vyrų, ir būtent šią dieną, gegužės 24, jie įžengė į Dusetas, užėmė valdybą, sukapojo caro portretą, sunaikino raštus. Liepos 10 d. Dusetų bažnyčios šventoriuje jis sakė kalbą, ragindamas valstiečius kovoti už laisvę. Ir nors sukilimas nepavyko, buvo nubausta nemažai sukilėlių, jų šeimų, o K. Lukošiūnas sugebėjo pabėgti į užsienį, bet sukilimas žadino žmonių laisvės troškimą ir turėjo poveikį vėliau įvykusiam Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Po su sukilimu susijusias Dusetų vietas mokinius vedžiojo ir apie sukilimą jiems pasakojo istorijos mokytoja Rimutė Morozovienė. Veiklos apibendrintos buvo prie Sartų ežero pakrantės pikniko metu.

Progimnazijos socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės informacija
Rimutės Morozovienės nuotraukos