Skelbiamas konkursas dailės mokytojo pareigoms užimti
Įkėlė Administratorius· 2022-08-01 13:27:17

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, biudžetinė įstaiga, P.Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124, įmonės kodas 190203229, skelbia konkursą dailės mokytojo pareigoms užimti.
Pareigybės pavadinimas – dailės mokytojas (-a).
Darbo vieta – P. Širvio g. 7/14, Zarasai.
Darbo sutarties rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Darbo krūvis – 16,32 val. (iš jų 12 kontaktinių val.) per savaitę, 0,45 etato.
Reikalavimai:
Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą dailės mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
Gebėti taikyti IKT pamokų metu;
Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais;
Privalumai:
Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
Puikios dailės dalyko metodinės žinios.
Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Visą skelbiamo konkurso informaciją rasite žemiau prisegtame dokumente.

Peržiūrėti / Parsisiųsti
dokumentą (200 Kb. Pdf).


Progimnazijos informacija