Kūryba „nuotolyje“, arba mokinių išradingumo beieškant
Įkėlė Administratorius· 2021-06-07 13:13:29

Gegužės 26 d. progimnazijoje vyko 7-8 klasių mokinių muzikos kūrybinės užduoties atsiskaitymas. Kaip kad yra nurodyta bendrojo ugdymo programose, mokiniai turėjo sukurti aiškios, paprastos struktūros kompoziciją įprastomis ar netradicinėmis priemonėmis (pvz., repas, dainuojamoji poezija, instrumentinė pjesė ir pan.), atlikti ją ir paaiškinti savo sumanymą. Kūrybai turėjo pasirinkti jiems žinomas muzikos kalbos priemones (tempas, dermė, faktūra, artikuliacija, dinamika), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nusifilmavę), atsiųsti mokytojui. Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos nebuvo ribojamos, galima muziką kurti pasinaudojus kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, pasirinkti norimą įgyvendinti idėją, kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą [...]

Gražvydas Gasparavičius, muzikos mokytojas
Kūrybinių užduočių atlikėjų vaizdo įrašai

Išplėsta:

Gegužės 26 d. progimnazijoje vyko 7-8 klasių mokinių muzikos kūrybinės užduoties atsiskaitymas. Kaip kad yra nurodyta bendrojo ugdymo programose, mokiniai turėjo sukurti aiškios, paprastos struktūros kompoziciją įprastomis ar netradicinėmis priemonėmis (pvz., repas, dainuojamoji poezija, instrumentinė pjesė ir pan.), atlikti ją ir paaiškinti savo sumanymą. Kūrybai turėjo pasirinkti jiems žinomas muzikos kalbos priemones (tempas, dermė, faktūra, artikuliacija, dinamika), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nusifilmavę), atsiųsti mokytojui. Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos nebuvo ribojamos, galima muziką kurti pasinaudojus kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, pasirinkti norimą įgyvendinti idėją, kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą.
Buvo vertinamas idėjos originalumas, struktūros logiškumas, kompozicijos ir jos atlikimo išbaigtumas, muzikinis intonavimas, ritmo tikslumas, scenografija ir stilistika. Papildomas balas galėjo būti skiriamas už kompozicijos meniškumą.
Tais senais, gerais, „ikipandeminiais“ laikais kūrybinių užduočių atskaitymai vykdavo klasėse: mokiniai stebėdavo vieni kitų pasirodymus, palaikydavo, padėdavo, mokydavosi vieni iš kitų, o klasėje įgytą muzikinės raiškos patirtį panaudodavo kitų dalykų pamokose ar popamokiniuose renginiuose. Karantinas, besitęsiantis antrus mokslo metus, drastiškai pakoregavo atsiskaitymo formatą: kurti buvo galima tik griežtai ribojant socialinius kontaktus, be draugų, nematant vieni kitų ir nesusipažįstant su kitų kūryba. Ypač man gaila septintokų, su kurias „gyvai“ teko bendrauti vos kelis mėnesius, o nuotolio mokymo galimybės tinkamai atskleisti ir koreguoti mokinių muzikinius kūrybinius gebėjimus yra gana ribotos.
Edukacinio pažinimo tikslais atrinkau geriausias šio pusmečio kūrybines užduotis, kuriomis noriu pasidalinti, ir kurių pavyzdys mokiniams turėtų padėti geriau pasiruošti šios užduoties atlikimui ateityje. Tai 7c klasės mokinių Adrijos Augulytės ir Kristinos Kazakevičiūtės autorinė daina, 7b klasės mokinės Kamilės Gimbickytės ir 8c klasės mokinės Emilijos Vaitkutės duetas, 8c klasės mokinės Emilijos Venediktovaitės daina „Išsiskyrę keliai“.
Kai kurių mokinių kūrybiniai darbai taip pat buvo puikūs, bet neskelbtini dėl techninių vaizdo ar garso trūkumų bei autorių teisių apribojimų. Puiki 8b ir 8c klasės mokinių Gabijos Vadišiūtės Adrijos Zajančkauskaitės dueto daina, bei 8d klasės mokinio Roko Juškėno kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis sukurtas kūrinys. Įdomų kūrybinį sumanymą ilgai plėtojo Nedos Novičenko, Nelijos Prapuolenaitytės (7c) ir Tautvydo Čefonovo (7b) trio, gražiu, išraiškingu vokalu stebino Gabrielė Pupeikytė (7a), tobulai derančiais balsais dainavo Danielės Bratiškaitės ir Karolinos Glaskaitės duetas (8c), jautrumu ir nuoširdumu išsiskyrė sesių Eglės (7b) ir Ugnės (8b) Semionovaičių daina.
Ačiū visiems kūrusiems ir pasidalinusiems savąja kūryba. Vis dar tikiuosi, jog rudenį grįšime į labiau įprastą ir realią mokymosi aplinką, laisvai kvėpuodami ir dainuodami.


Gražvydas Gasparavičius, muzikos mokytojas
Kūrybinių užduočių atlikėjų vaizdo įrašai