Lietuvių kalbos savaitė „Kalbai kloju patalėlį...“
Įkėlė Administratorius· 2021-01-07 08:40:27
Kviečiame į tradicinės Lietuvių kalbos savaitės „Kalbai kloju patalėlį...“ renginius 2021 m. sausio 18-22 d.

Programa

Dailyraščio konkursas 5-8 klasių mokiniams 18 d., pirmadienį
Duotą tekstą dailiai, pagal kaligrafijos taisykles savarankiškai parašome viena linija lapelyje ir kokybišką darbo nuotrauką siunčiame savo mokytojai sutartu adresu (paskutinė siuntimo diena – 18 d.). Konkurso rezultatai skelbiami pamokose, nugalėtojų darbai viešinami progimnazijos svetainėje.

Raštingumo patikra mokyklos bendruomenei 19 d., antradienį
Rašome ranka lapeliuose mokytojos diktuojamą diktantą vaizdo prisijungimu (ZOOM ar TEAMS programose) per savo kalbos pamokas. Iškart po atsijungimo darbą nufotografuojame ir kokybišką darbo nuotrauką siunčiame savo mokytojai sutartu adresu. Konkurse kviečiami dalyvauti kitų dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, administracijos darbuotojai, tėvai (prašome apie tai informuoti diktuojančią mokytoją iš anksto, kad būtų išsiųsta prisijungimo nuoroda). Konkurso rezultatai skelbiami pamokose, nugalėtojų pavardės viešinamos progimnazijos svetainėje.

Virtualus skaitovų konkursas 5-8 klasių mokiniams 20 d., trečiadienį
Iš anksto pasirinktą ir su mokytoja aptartą tekstą išmokstame atmintinai, deklamuojame savo klasei vaizdo prisijungimu per pamoką ir kartu vertindami išrenkame klasėje geriausią skaitovą (ar geriausius skaitovus). Konkurso dalyviai privalo turėti mikrofoną ir kamerą bei tekstą mokėti atmintinai. Rezultatai skelbiami progimnazijos svetainėje.

Epistolinio rašinio konkursas 5-8 klasių mokiniams 21 d., ketvirtadienį
Konkurse dalyvaujantys mokiniai pateikia vertinimo komisijai (arba savo mokytojai) 500-800 žodžių laiško formos rašinį tema „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu”. Konkurso rezultatai skelbiami pamokose, nugalėtojų pavardės viešinamos progimnazijos svetainėje, geriausi darbai siunčiami rajono darbų vertinimo komisijai.

Lietuvių kalbos savaitės rezultatų aptarimas klasėse 22 d., penktadienį
Aptariame Kalbos savaitės veiklas ir rezultatus. EDUKA platformoje parašome kūrybinį darbą pasirinkta forma (nuomonė, impresija, miniatiūra, dienoraštis, įspūdis ir kt.) apie Kalbos savaitę, jos renginius arba... apie tai, kaip kiekvienas klojam patalėlį kalbai. Geriausi darbai viešinami progimnazijos svetainėje.

Tikimės gražios ir įdomios bendrystės!


Rengia progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė