Muzikos kūrybinių užduočių atsiskaitymas progimnazijoje - nuotoliniu būdu
Įkėlė Administratorius· 2020-12-22 14:51:10

Gruodžio 16-18 d. progimnazijoje vyko 7-8 klasių kūrybinės muzikos užduoties atsiskaitymas. Mokiniai turėjo sukurti aiškios, paprastos struktūros kompoziciją įprastomis ar netradicinėmis priemonėmis (pvz.: repas, dainuojamoji poezija, instrumentinė pjesė ir pan.), atlikti ją ir paaiškinti savo sumanymą. Kūrybai turėjo pasirinkti žinomas muzikos kalbos priemones (tempas, dermė, faktūra, artikuliacija, dinamika), nusakyti kūrybos proceso etapus (idėjos iškėlimas, apibūdinimas, priemonių parinkimas), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nufilmavę), atsiųsti mokytojui. Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos neribojamos, galima muziką kurti pasinaudojus kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, pasirinkti norimą įgyvendinti idėją, kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, siekti kūrybos originalumo, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą [...]

Gražvydas Gasparavičius, muzikos mokytojas
Kūrybinių užduočių atlikėjų ir autorių vaizdo įrašai

Išplėsta:

Gruodžio 16-18 d. progimnazijoje vyko 7-8 klasių kūrybinės muzikos užduoties atsiskaitymas. Mokiniai turėjo sukurti aiškios, paprastos struktūros kompoziciją įprastomis ar netradicinėmis priemonėmis (pvz.: repas, dainuojamoji poezija, instrumentinė pjesė ir pan.), atlikti ją ir paaiškinti savo sumanymą. Kūrybai turėjo pasirinkti žinomas muzikos kalbos priemones (tempas, dermė, faktūra, artikuliacija, dinamika), nusakyti kūrybos proceso etapus (idėjos iškėlimas, apibūdinimas, priemonių parinkimas), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nufilmavę), atsiųsti mokytojui. Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos neribojamos, galima muziką kurti pasinaudojus kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, pasirinkti norimą įgyvendinti idėją, kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, siekti kūrybos originalumo, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą.
Užduoties vertinimo kriterijai buvo parengti atsižvelgiant į bendrųjų ugdymo programų reikalavimus: buvo vertinamas idėjos originalumas, struktūros logiškumas, kompozicijos ir jos atlikimo išbaigtumas, muzikinis intonavimas, ritmo tikslumas, scenografija ir stilistika, gebėjimas dirbti savarankiškai. Papildomas balas skiriamas už kompozicijos meniškumą.
Įprastai kūrybinių užduočių atskaitymai vykdavo klasėse: mokiniai stebėdavo vieni kitų pasirodymus, palaikydavo, padėdavo, mokydavosi vieni iš kitų būti produktyviu kūrybinės komandos nariu, tolerantiškai vertinti kitų kūrybą, jausti atsakomybę už išsakomą nuomonę ar vertinimus, o klasėje įgytą muzikinės raiškos patirtį panaudodavo kitų dalykų pamokose ar popamokiniuose renginiuose. Karantinas ir vėl drastiškai pakoregavo atsiskaitymo formatą: kurti galima buvo tik namuose, be draugų, nematant vieni kitų ir nesusipažįstant su kitų kūryba. Kaip ir pavasarį, atrinkau keturias geriausias kūrybines užduotis, kuriomis noriu pasidalinti. Tai 7c klasės Nedos Novičenko ir Nelijos Prapuolenaitytės repo stiliaus kūrybinis bandymas, 8c klasės mokinės Emilijos Venediktovaitės sukurta daina „Antakalnio pušys“, skirta Sausio 13-osios įvykių atminimui, 8c klasės mokinės Emilijos Vaitkutės autorinė daina „Akys“ kraštiečio poeto P.Širvio žodžiais, ir 8d klasės mokinio Roko Juškėno kompiuterinės muzikos kūrinys-paskaita Kalėdų tema.
Kai kurių mokinių kūrybiniai darbai buvo puikūs, bet neskelbtini dėl techninių vaizdo ar garso trūkumų ar autorių teisių apribojimų. Šauniai repavo Gabija Vadišiūtė (8b) su Adrija Zajančkauskaite (8c), Arina Baukytė (8d) su Egle Zovyte (8d), gražią dainą sukūrė Austėja Subatytė (8b), išskirtiniu balso tembru sužavėjo Agnė Timofejeva (8b), nauju instrumentu – hangu – muzikavo Kamilė Gimbickytė (7b), jautrumu ir nuoširdumu išsiskyrė Adrijos Augulytės (7c) ir Kristinos Kazakevičiūtės (7c) duetas.
Ačiū visiems kūrusiems ir atsiuntusiems savo kūrybinius bandymus. Viliuosi, jog atlikdami šią užduotį pagilinote savo muzikines žinias, patobulinote muzikos kalbos įgūdžius, susipažinote (o gal ir išmokote naudotis) su prieinamomis muzikinėmis kompiuterių programomis, o supratę ir įvertinę savo individualumą siekėte jį išreikšti autorinėje kūryboje. Norėtųsi palinkėti, kad po šventinių atostogų susitiktume sveiki ir gyvi, nevaržomi bendravimo draudimų ir ribojimų, galėdami laisvai dainuoti ir kvėpuoti.


Gražvydas Gasparavičius, muzikos mokytojas
Kūrybinių užduočių atlikėjų ir autorių vaizdo įrašai