Progimnazijos septintokai kūrybinėse dirbtuvėse Zarasų viešojoje bibliotekoje
Įkėlė Administratorius· 2020-09-28 22:05:59

Neseniai iš Nyderlandų parkeliavusi Vlado Žiliaus fotografijų paroda „AMSTERDAMAS 1980“ eksponuojama Zarasuose.
Vladas Žilius – iškilus lietuvių menininkas, kilęs iš Žemaitijos ir iki pat savo mirties kūręs Niujorke, buvo priverstas palikti tėvynę Lietuvą, kurią tuo metu buvo okupavusi Sovietų Sąjunga, ir emigruoti į JAV 1976 metais. KGB nuolat persekiojo menininką už jo „nepaklusnumą“ sovietinėms meno taisyklėms ir laisvės siekį, kuris sovietiniame režime buvo visiškai suvaržytas. KGB uždraudė V. Žiliui dalyvauti parodose, jis buvo pašalintas iš Dailininkų sąjungos ir leidyklos, kurioje tuo metu dirbo vyriausiuoju dailininku [...]


Rasa Bačiulienė, VU Filologijos fakulteto dėstytoja
Zinos Černovienės ir autorės nuotraukos

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba
Išplėsta:

Neseniai iš Nyderlandų parkeliavusi Vlado Žiliaus fotografijų paroda „AMSTERDAMAS 1980“ eksponuojama Zarasuose.
Vladas Žilius – iškilus lietuvių menininkas, kilęs iš Žemaitijos ir iki pat savo mirties kūręs Niujorke, buvo priverstas palikti tėvynę Lietuvą, kurią tuo metu buvo okupavusi Sovietų Sąjunga, ir emigruoti į JAV 1976 metais. KGB nuolat persekiojo menininką už jo „nepaklusnumą“ sovietinėms meno taisyklėms ir laisvės siekį, kuris sovietiniame režime buvo visiškai suvaržytas. KGB uždraudė V. Žiliui dalyvauti parodose, jis buvo pašalintas iš Dailininkų sąjungos ir leidyklos, kurioje tuo metu dirbo vyriausiuoju dailininku.
Likęs be lėšų, galimybės kurti, 1974 m. menininkas išdrįso parašyti vėliau plataus atgarsio sulaukusį laišką sovietų vyriausybės vadovui, t. y. Komunistų partijos Centro komiteto pirmajam sekretoriui Petrui Griškevičiui. Laiške V.Žilius išreiškė savo nepasitenkinimą dėl laisvės apribojimo ir nepritarimą sovietiniam režimui. Neįtikėtina, kad menininkas už tokį savo „išsišokimą“ nebuvo areštuotas ir išsiųstas į lagerį. Po dviejų metų nors ir labai sunkiai, V.Žiliui pavyko gauti leidimą emigruoti. Viena jo pirmųjų, jau kaip laisvo menininko, kelionių 1980 metais įvyko į Nyderlandus.
Neseniai iš Nyderlandų, kur susilaukė didžiulio susidomėjimo, parkeliavusi fotografijų kolekcija „Amsterdamas 1980“ kelia susidomėjimą ne tik todėl, kad ji buvo sukurta lygiai prieš keturiasdešimt metų. Įdomu į tuometį laisvąjį Vakarų pasaulį pažvelgti buvusio sovietinio piliečio, pabėgėlio, kuriam pagaliau pavyko įkvėpti laisvės oro, akimis. V.Žilius fiksavo viską: gatves, pastatus, vitrinas, žmones, kavines, automobilius, kurie kaip diena ir naktis skyrėsi nuo sovietinio pasaulio. Be to, įdomu stebėti, kaip per keturiasdešimt metų pasikeitė miestas ir miestiečiai, mados ir apranga, kirpyklos ir šukuosenos, automobiliai, pastatai ir reklamos.
Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje taip pat buvo pravestos ir kūrybinės dirbtuvės Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos moksleiviams „Miesto montažai“. Paroda „Amsterdamas 1980“ akį pirmiausia patraukia spalvų žaisme, todėl kūrybinių dirbtuvių metu moksleiviai plėtojo miesto ir spalvos motyvus. Gavę pasirinkti fotografijų fragmentus, mokiniai kūrė savo miesto montažą, neribodami vaizduotės, leisdami pasąmonei atsipalaiduoti. Taip, kaip sakė menininkas: „Kuriu tai, ką jaučiu tą akimirką, atveriu kelią laisvam impulsui, kuriu be jokių suvaržymų, leidžiu atsipalaiduoti pasąmonei.“ Moksleiviai taip pat išgirdo pasakojimą apie unikalųjį V.Žilių, jo kūrybos kelią ir kūrybos savitumus. Dirbtuvių metu grojo jaunosios kartos atstovas Mykolas interpretacinę kompoziciją, sukurtą remiantis muzikos kūriniais iš menininko V.Žiliaus kolekcijos, kurios jis mėgdavo klausytis kurdamas savo dirbtuvėse. Ši muzikinė interpretacija neabejotinai padėjo ir jauniesiems kūrėjams išskleisti savo nežabotą vaizduotę.
Dirbtuvių pabaigoje moksleiviai patys išrinko gražiausius darbus, o jų autoriai buvo apdovanoti prizais. Be prizų neliko ir bibliotekos darbuotojos bei vaikus lydėjusi mokytoja.
Paroda Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje veiks iki spalio 22 d.


Rasa Bačiulienė, VU Filologijos fakulteto dėstytoja
Zinos Černovienės ir autorės nuotraukos

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba


2020-09-24