Informacija dėl elektroninio mokinio pažymėjimo
Įkėlė Administratorius· 2020-09-18 12:35:30

Mokiniui pažymėjimą užsako progimnazija, gavusi vieno iš tėvų (globėjų) užpildytą prašymą (prašymą dėl elektroninio mokinio pažymėjimo užsakymo galima užpildyti parsisiuntus prašymo šabloną (32 Kb, PDF).

Elektroninio mokinio pažymėjimo kaina 6,00 Eur.
Pinigai už pažymėjimą pervedami į progimnazijos sąskaitą
LT 56 73000 10002614653, AB Swedbank, banko kodas 73000.
Mokėjimo paskirtyje nurodoma Už mokinio pažymėjimą, vaiko vardas, pavardė.

Mokinio pažymėjimo pagaminimą progimnazija užsako gavusi vieno iš tėvų (globėjų) prašymą ir pervestą mokestį už pažymėjimą.

Informaciją apie mokinio pažymėjimų naudojimo tvarką galite rasti progimnazijos svetainės „Dokumentų“ skiltyje „Tėvams (globėjams)“ bei „Tvarkų aprašai ir reglamentai“.


Progimnazijos informacija