Informacija dėl pavasario atostogų
Įkėlė Administratorius· 2020-03-20 00:00:00

Vadovaujantis Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus
2020-03-16 įsakymu Nr. V-19 „Dėl 2019 m. rugpjūčio 29 d. direktoriaus
įsakymo Nr. V-80 „Dėl ugdymo plano 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo“ keičiamas mokinių pavasario (Velykų) atostogų laikas ir išdėstomas taip:
atostogos prasideda 2020-03-16 baigiasi 2020-03-27.

Mokytojai dirba nuotoliniu būdu ir ruošiasi po mokinių atostogų mokyti mokinius nuotoliniu būdu.

Informacija mokiniams apie veiklą pavasario atostogų ir karantino metu (peržiūrėti/parsisiųsti, 212 Kb, PDF).

Būkite sveiki.


Progimnazijos informacija