Pranešimas apie reorganizavimą
Įkėlė Administratorius· 2020-02-07 11:54:06
PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl sutikimo reorganizuoti Zarasų r. Salako pagrindinę mokyklą“ bei 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 (galiojanti suvestinė redakcija 2019-07-02) informuojame, kad Zarasų r. Salako pagrindinės mokykla (biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 190205790, adresas Šilo g. 23, Salakas, Zarasų r. sav., duomenys apie reorganizuojamą įstaigą nuo 1995 m. rugpjūčio 8 d. kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) bus reorganizuota jungimo būdu [...]

PRIDEDAMA:
Reorganizavimo aprašas (2,5 Mb, PDF).


Aldona Navickienė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorė
Išplėsta:
PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl sutikimo reorganizuoti Zarasų r. Salako pagrindinę mokyklą“ bei 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 (galiojanti suvestinė redakcija 2019-07-02) informuojame, kad Zarasų r. Salako pagrindinės mokykla (biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 190205790, adresas Šilo g. 23, Salakas, Zarasų r. sav., duomenys apie reorganizuojamą įstaigą nuo 1995 m. rugpjūčio 8 d. kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) bus reorganizuota jungimo būdu, prijungiant ją prie Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 190203229, adresas P. Širvio g. 7, Zarasai, duomenys apie reorganizuojamą įstaigą nuo 1997 m. gruodžio 19 d. kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).
Visos Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pereina Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai nuo 2020 m. liepos 1 d. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, kuri vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programas bei neformaliojo švietimo programas.
Informuojame, kad su Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti nuo 2020 m. vasario 7 d. Zarasų r. Salako pagrindinėje mokykloje ir Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje, mokyklų tinklalapiuose mokykla.salakas.lt, www.sirviomokykla.lt ir Zarasų rajono savivaldybės tinklalapyje www.zarasai.lt.

PRIDEDAMA:
Reorganizavimo aprašas (2,5 Mb, PDF).


Aldona Navickienė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorė