2019-2020 mokslo metų pirmojo pusmečio rezultatai
Įkėlė Administratorius· 2020-02-04 10:40:32

Siekiant pagerinti ugdymo kokybę, mokinių pasiekimus ir pažangą, 2020 metų sausio 30 dieną mokytojų tarybos posėdyje buvo analizuojami apibendrinamojo (pirmojo pusmečio) mokinių pasiekimai ir pažanga. Džiaugiamės, kad kiekvienas mokinys padarė pažangą, pagilino savo žinias, siekė sėkmės. Nuoširdžiai dėkojame už puikų darbą mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai 2019-2020 m. m. pirmąjį pusmetį įvertinti aukštesniuoju lygiu. Linkime visiems sėkmės antrajame pusmetyje [...]

Gintautas Kerpiškis, progimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui
Išplėsta:

Siekiant pagerinti ugdymo kokybę, mokinių pasiekimus ir pažangą, 2020 metų sausio 30 dieną mokytojų tarybos posėdyje buvo analizuojami apibendrinamojo (pirmojo pusmečio) mokinių pasiekimai ir pažanga. Džiaugiamės, kad kiekvienas mokinys padarė pažangą, pagilino savo žinias, siekė sėkmės. Nuoširdžiai dėkojame už puikų darbą mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai 2019-2020 m. m. pirmąjį pusmetį įvertinti aukštesniuoju lygiu. Linkime visiems sėkmės antrajame pusmetyje.

Už puikų mokymąsi (pasiekimai įvertinti tik 10): 6c klasės mokinei Kristinai Kazakevičiūtei.

Už labai gerą mokymąsi (pasiekimai įvertinti 9-10): 5a klasės mokiniams: Nojui Radionovui, Danieliui Vaitoniui, Lėjai Zajančkauskaitei, Mijai Cibulskytei, Valentinai Malinauskaitei; 5b klasės mokiniams: Lianai Angelinai Morozovai, Dovilei Popovaitei, Nikitai Šaranovui, Ugnei Mačiulytei; 5c klasės mokiniui Donatui Andrijauskui; 6b klasės mokiniams: Mantui Jaksebogai ir Tajai Mickevičiūtei; 6c klasės mokiniams: Nelijai Prapuolenaitytei, Godai Gaulytei, Nedai Novičenko; 7c klasės mokiniams: Emilijai Venediktovaitei, Emilijai Šeikytei, Adrijai Zajančkauskaitei; 7d klasės mokinei Eglei Zovytei; 8a klasės mokinei Ievai Stankevičiūtei; 8d klasės mokinėms: Agnei Kazulėnaitei ir Vakarei Šablinskaitei.

2019-2020 m.m. 1-ojo pusmečio pažangumo rezultatų suvestinę rasite svetainės „Dokumentų“ skyrelyje „Mokymosi ir lankomumo rezultatai“.


Gintautas Kerpiškis, progimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui