Dėl elektroninių užduočių išbandymo 5 ir 7 klasėse
Įkėlė Administratorius· 2019-11-06 09:54:22

Nacionalinė Švietimo agentūra (toliau – NŠA), įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA- V-706-02-0001), kuria įvairių klasių mokiniams skirtų elektroninių užduočių banką. Siekiant, kad šios užduotys butų kokybiškos, jų sunkumas atitiktų šalies atitinkamos klasės (amžiaus grupės) mokinių pasiekimus, yra vykdomi kuriamų užduočių išbandymai Lietuvos mokyklose. NŠA atrinko Zarasų Pauliaus Širvio progimnaziją dalyvauti užduočių išbandyme. Jame dalyvaus 5 ir 7 klasių mokiniai. Kiekvienos klasės bandomasis elektroninis testavimas vyks skirtingomis dienomis: lapkričio 7 d. užduočių išbandymas vyks 5 klasėse, lapkričio 19 d. – 7 klasėse.
Mokinio dalyvavimas šiame elektroniniame testavime neturės jokios neigiamos įtakos tolesniam mokinio mokymuisi, o testavimo metu įgyta patirtis jam bus naudinga toliau mokantis.


Gintautas Kerpiškis, direktorės pavaduotojas ugdymui