Pirmojo pusmečio pasiekimai
Įkėlė Administratorius· 2019-02-07 18:00:33

Siekdami pagerinti ugdymo kokybę, mokinių pažangą ir pasiekimus, šių metų sausio 30 dieną Mokytojų tarybos posėdyje buvo analizuojami apibendrinamojo (pirmo pusmečio) mokinių pasiekimai ir pažanga. Džiaugiamės, kad kiekvienas mokinys padarė pažangą, pagilino savo žinias, siekė sėkmės. Nuoširdžiai visiems dėkojame už puikų darbą. Mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai 2018-2019 m. m. pirmą pusmetį įvertinti aukštesniuoju lygiu progimnazijos direktorė reiškia padėką [...]

Gintautas Kerpiškis, direktorės pavaduotojas ugdymui
Išplėsta:

Siekdami pagerinti ugdymo kokybę, mokinių pažangą ir pasiekimus, šių metų sausio 30 dieną Mokytojų tarybos posėdyje buvo analizuojami apibendrinamojo (pirmo pusmečio) mokinių pasiekimai ir pažanga. Džiaugiamės, kad kiekvienas mokinys padarė pažangą, pagilino savo žinias, siekė sėkmės. Nuoširdžiai visiems dėkojame už puikų darbą. Mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai 2018-2019 m. m. pirmą pusmetį įvertinti aukštesniuoju lygiu progimnazijos direktorė reiškia padėką.

Už puikų mokymąsi (pasiekimai įvertinti tik 10): 5c klasės mokinei Kristinai Kazakevičiūtei.

Už labai gerą mokymąsi (pasiekimai įvertinti 9-10).
Penktos klasės: Edgarui Petrėnui, Mantui Jaksebogai, Tajai Mickevičiūtei, Godai Gaulytei, Nedai Novičenko, Eimantui Popovui, Nelijai Prapuolenaitytei.
Šeštos klasės: Gabijai Vadišiūtei, Emilijai Šeikytei, Adrijai Zajančkauskaitei, Eglei Zovytei.
Septintos klasės: Ievai Stankevičiūtei, Airingai Šapalaitei, Agnei Kazulėnaitei, Algintei Kavarskaitei, Urtei Solveigai Konošovaitei, Vakarei Šablinskaitei.
Aštuntos klasės: Medai Matiukaitei, Ignui Aleksandravičiui, Marijai Dainytei, Elinai Fadejevaitei, Silvijai Černiauskaitei, Deimantei Jurevičiūtei, Martynui Gasparavičiui.

2018-2019 m. m. rezultatų ataskaitą rasite progimnazijos svetainės „Dokumentų“ skyrelyje „Mokymosi ir lankomumo rezultatai“.
Visiems linkime sėkmės antrajame pusmetyje.


Gintautas Kerpiškis, direktorės pavaduotojas ugdymui