Penktokų adaptacija progimnazijoje
Įkėlė Administratorius· 2018-12-04 20:57:35

Lapkričio mėnesį progimnazija atliko Vaiko gerovės komisijos inicijuotą penktokų adaptacijos anoniminį tyrimą, kuriame dalyvavo 77 mokiniai. Tyrimo tikslas – įvertinti, kaip 5-ų klasių mokiniai jaučiasi progimnazijoje, palaiko ir formuoja santykius su bendraamžiais, dalykų mokytojais ir klasės auklėtoju, laikosi mokinio elgesio taisyklių ir drausmės bei kaip jiems pavyksta prisitaikyti prie pakitusio mokymosi krūvio. Minėtieji veiksniai įtakoja mokyklinės adaptacijos proceso sėkmę.
Apibendrinti tyrimo rezultatai pateikti skaidrėse (peržiūrėti/parsisiųsti 635 Kb, pdf).


Progimnazijos Vaiko gerovės komisijos informacija