Nuoširdumas puošia
Įkėlė Administratorius· 2018-05-15 12:25:05

Nuoširdumas – visos žmonijos bendravimo pamatas bei pagrindinė sąlyga tikrai draugystei.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdama gerinti visuomenės nuomonę apie globą (rūpybą), įvaikinimą, globojamus (rūpinamus), įvaikintus ir vaikų globos namuose augančius vaikus, gegužės 8-14 dienomis Lietuvos mastu inicijavo „Nuoširdumo savaitę“. Savaitės simbolis – Prancūzijos rašytojo Antuano de Sent Egziuperi knygos „Mažasis princas“ pagrindinio herojaus – Mažojo princo – prisijaukinta rožė. Pasak jo, kai kažką prisijaukini, už tą, su kuriuo susibičiuliuoji, tampi atsakingas. Rožė – kaip ir žmogus, ir graži, ir išdidi, ir pažeidžiama, ir spygliais besiginanti nuo ją supančios aplinkos [...]


Aistė Lingienė, progimnazijos psichologė
Gitanos Savičienės nuotraukos
Išplėsta:

Nuoširdumas – visos žmonijos bendravimo pamatas bei pagrindinė sąlyga tikrai draugystei.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdama gerinti visuomenės nuomonę apie globą (rūpybą), įvaikinimą, globojamus (rūpinamus), įvaikintus ir vaikų globos namuose augančius vaikus, gegužės 8-14 dienomis Lietuvos mastu inicijavo „Nuoširdumo savaitę“. Savaitės simbolis – Prancūzijos rašytojo Antuano de Sent Egziuperi knygos „Mažasis princas“ pagrindinio herojaus – Mažojo princo – prisijaukinta rožė. Pasak jo, kai kažką prisijaukini, už tą, su kuriuo susibičiuliuoji, tampi atsakingas. Rožė – kaip ir žmogus, ir graži, ir išdidi, ir pažeidžiama, ir spygliais besiginanti nuo ją supančios aplinkos.
Siekiant realizuoti akcijos tikslus, bendradarbiaujant su Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigaliene, progimnazijos psichologe Aiste Lingiene, socialine pedagoge Gitana Savičiene, tikybos mokytoja Danguole Stukiene, etikos mokytoja Ale Putiniene, gegužės 10-11 dienomis, vyko integruotos tikybos/etikos pamokos 5-ose klasėse. Susitikimo su mokiniais metu, stiprinant jų empatiškumo, nuoširdumo jausmus, diskutuota, dalintasi savo pamąstymais apie atsakomybę sau bei šalia esančiajam, pagarbą kitam, formuotas supratimas, kad vaikai, augantys ne su biologiniais tėvais turi tokius pačius poreikius ir yra lygiai tokie patys kaip ir kiti vaikai. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė priminė mokiniams jų teises, pareigas, dalinosi žiniomis apie smurtą, kurį vaikai gali patirti savo artimoje aplinkoje bei pagalbos galimybes.
Pasibaigus akcijai, viliamės, kad nuoširdūs pamąstymai, žodžiai bei veiksmai dažniau atsispindės kiekvieno iš mūsų gyvenime.


Aistė Lingienė, progimnazijos psichologė
Gitanos Savičienės nuotraukos