Skelbiamas konkursas
Įkėlė Administratorius· 2018-12-04 00:00:00

SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI
Konkursą skelbia: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, įmonės kodas 190203229, adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124, tel. 8-385 53515, 8-385 37066.
Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti, 1 etatu.
Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
Pareigybės lygis – A2.
Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. Viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiūra.

Darbo pobūdis:
• direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja aptarnaujančio personalo darbą progimnazijoje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus;
• vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
• tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
• tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0 baziniu dydžiu [...]


Progimnazijos informacija
Išplėsta:

SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI
Konkursą skelbia: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, įmonės kodas 190203229, adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124, tel. 8-385 53515, 8-385 37066.
Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti, 1 etatu.
Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
Pareigybės lygis – A2.
Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. Viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiūra.

Darbo pobūdis:
• direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja aptarnaujančio personalo darbą progimnazijoje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus;
• vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
• tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
• tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0 baziniu dydžiu.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• mokėti gerai dirbti kompiuteriu (MS Office Word, Excel);
• naudotis internetu;
• išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
• gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.

Privalumai:
• panašaus darbo patirtis;
• priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
• darbų saugos pažymėjimas;
• civilinės saugos pažymėjimas;
• energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros ūkį);
• vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• užpildytą pretendento anketą;
• gyvenimo aprašymą;
• savo asmeninių privalumų sąrašą;
• išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pretendentai dokumentus pristato adresu: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija (raštinė), adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos t.y. nuo 2018-12-04 iki 2018-12-17 (imtinai), darbo dienomis, nuo 9.00 iki 15.00 val.
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-385 53515, 37066,
el. p. sirvio.mok@zarasai.lt

Informacija paskelbta 2018-12-04.

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).


Progimnazijos informacija