Užbaigtas pilietiškumą skatinantis projektas
Įkėlė Administratorius· 2018-01-02 09:00:00
Tris paskutinius 2017 metų mėnesius progimnazija, bendradarbiaudama su Zarasų krašto muziejumi, dalyvavo jo vykdomame projekte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „100 metų atkūrus Lietuvą – duoklė ją kūrusiems Zarasų krašte“. Projekto vykdymo metu mokiniai iš arčiau susipažino su Zarasų kraštui nusipelniusiais žmonėmis, tvarkė su jų gyvenimu susijusias vietas. Lankytasi Zarasuose Sėlių aikštėje ir katalikų kapinėse, Dusetų krašte, Salake, Antazavėje. Istorijos mokytoja Rimutė Morozovienė, organizavusi projekto veiklas su mokiniais, lankomose vietose pristatydavo žmones, susijusius su tomis vietomis, apibūdindavo jų nuopelnus Zarasų kraštui [...]

Rimutė Morozovienė, istorijos mokytoja, projekto vadovė progimnazijoje
Nuotraukos autorės

Išplėsta:
...
Mokiniai pamatė šalia Antazavės esančias partizanų žemines, aplankė kalbininko Kazimiero Būgos tėviškę ir poeto Pauliaus Širvio gimtąjį namą, pabuvojo ir sutvarkė Partizanų kalnelį prie Salako ir Dominyko Bukonto kapą Zarasų kapinėse, susipažino su Lietuvos Nepriklausomybei skirtais paminklais Zarasuose, Dusetose ir Salake. Net 80 mokinių iš 7a, 7b, 7c ir 8b klasių aktyviai dalyvavo šioje pilietinėje-socialinėje veikloje. Projekto užbaigimui Zarasų krašto muziejaus darbuotojas ir projekto vadovas Romas Dobrovolskas mokiniams parengė „protmūšį“ su prizais. Visų klasių mokinių komandos pasirodė neblogai, bet nugalėjo 7b klasės komanda.
Projekto vykdymo metu mokiniai ne tik geriau pažino gimtojo krašto istoriją, žmonių įnašą į Nepriklausomybės apgynimą ar sustiprinimą, bet ir praktiškai prisidėjo prie su tais žmonėmis susijusių istorinių vietų atminimo išsaugojimo.


2017-12-29