2023-06-08
Palaikome kovojančią Ukrainą!

Slava Ukraini

Skaitliukas
PageRank
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
UTA

ES remiami projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Edukacinų išvykų žemėlapis
Žemėlapis

Virtualus edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Aštuntokų išvyka į Dusetas
Gegužės 24 dieną 8c klasės mokiniai pamokas turėjo Dusetose. Čia jiems Sartų regioninio parko informacijos centre kartu su geografijos mokytoja Rasa Zaleckiene vyko geografijos pamoka „Europos gamta“, kurios metu buvo palyginta mūsų regiono ir Europos gamtos panašumai ir skirtumai, plačiau susipažinta su Sartų regioninio parko gamtos įdomybėmis, istoriniu ir kultūriniu palikimu. Po to mokiniai dalyvavo Zarasų krašto muziejaus numatytoje veikloje supažindinant visuomenę su 1863 metų sukilimu Lietuvoje, nes šiemet minimos šio sukilimo 160-osios metinės. Kadangi iš viso Zarasų rajono tik Dusetų krašte buvo su sukilimu susijusių įvykių, buvo pasirinktas šis kraštas. Anuo metu čia valstietis Kazimieras Lukošiūnas buvo suorganizavęs apie 70 vyrų, ir būtent šią dieną, gegužės 24, jie įžengė į Dusetas, užėmė valdybą, sukapojo caro portretą, sunaikino raštus. Liepos 10 d. Dusetų bažnyčios šventoriuje jis sakė kalbą, ragindamas valstiečius kovoti už laisvę. Ir nors sukilimas nepavyko, buvo nubausta nemažai sukilėlių, jų šeimų, o K. Lukošiūnas sugebėjo pabėgti į užsienį, bet sukilimas žadino žmonių laisvės troškimą ir turėjo poveikį vėliau įvykusiam Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Po su sukilimu susijusias Dusetų vietas mokinius vedžiojo ir apie sukilimą jiems pasakojo istorijos mokytoja Rimutė Morozovienė. Veiklos apibendrintos buvo prie Sartų ežero pakrantės pikniko metu.

Progimnazijos socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės informacija
Rimutės Morozovienės nuotraukos
Progimnazijos mokiniai - konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai

Šiemet jau 23-ąjį kartą vyko nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Šio konkurso organizatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, konkurso partneriai – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių pilietiškumą, sužadinti jų domėjimąsi Lietuvos okupacijų ir laisvės kovų istorija, ugdyti šio laikotarpio išmanymą, skatinti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus, puoselėti istorinę atmintį. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje 5–12 klasių mokiniai [...]

Gražvydas Gasparavičius, muzikos mokytojas
Rimanto Bikulčiaus nuotraukos
Tikybos pamoka Baltriškių vienuolyne

Gegužės 23 dieną per tikybos pamoką vykome į Baltriškių vienuolyną. Mus pasitikęs brolis Gonzagas aprodė savo ūkį ir, pakvietęs į vienuolyno vidų, papasakojo apie šv. Šarlio de Fuko gyvenimą, jo patirtis. Vėliau klebonijoje visi draugiškai vaišinomės sausainiais bei arbata. Galiausiai nuėjome į Baltriškių bažnyčią. Tyloje pasimeldę, grįžome atgal į mokyklą. Buvo linksma, įdomi ir šauni pamoka Baltriškių vienuolyne.

Judita Dainytė, 6c klasės mokinė
Danguolės Stukienės nuotraukos

Nuoširdumo pamoka
Nuoširdumas – viena iš žmogiškų dorybių, kai nėra apsimetinėjimo, apgaulės ar klastos. Kai žmogus nuoširdus, jis yra tikras, sąžiningas, nesiekia nieko apgauti ar suklaidinti. Kartais, norint būti nuoširdžiam, reikia ir drąsos. Nuoširdumas padeda kurti pasitikėjimą ir gilesnius santykius su kitais.
Būtent tokią dorinio ugdymo ir nesuvaidinto gyvenimo pamoką gegužės 24 d. turėjo 8a klasės mokiniai: socialinės pedagogės G.Savičienės iniciatyva, sutarus su Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininke, į pamoką atvyko nemažas būrys sąjungos žmonių. Jie labai noriai, atvirai ir nuoširdžiai papasakojo savo gyvenimo istorijas. Prisiminė įvykius, visam laikui pakeitusius jų gyvenimus, išmokiusius neprarasti vilties, nepasiduoti, atsitiesti ir eiti pirmyn. Mokiniams tiesiog sunku buvo patikėti, kad tik su viena ranka galima per dieną suskaldyti dvi priekabas malkų ar sėdint neįgaliojo vežimėlyje pasiekti Lietuvos rekordą...
Pamokos pabaigoje mokiniai geranoriškai priėmė svečių pamokymus, patarimus.


Alė Putinienė, etikos mokytoja
Danguolės Stukienės nuotraukos
Istorinė paskaita „Moterys Lietuvos partizaniniame kare“
Gegužės 23 dieną Zarasuose lankėsi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai, kurie skaitė paskaitas apie Lietuvos moterų dalyvavimą partizaniniame kare. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėjos Ramonos Staveckaitės-Notari paskaita vadinosi „Moterys Lietuvos partizaniniame kare 1944 – 1953 m.“, o šio departamento Specialiųjų tyrimų skyriaus vyr. istoriko Andriaus Tumavičiaus – „Moterys ginkluotoje rezistencijoje Lietuvos Šiaurės Rytuose“. Į Zarasų krašto muziejaus padalinį adresu D.Bukonto g. 1 susirinko šia tema besidomintys zarasiškiai. Daugiausia tai buvo progimnazijos 8a klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Rimute Morozoviene. Istorikai, tyrinėję archyvinę medžiagą, nustatė tam tikras moterų dalyvavimo partizaniniame kare tendencijas, paaiškino, kodėl moterys ėjo į partizaninį karą, koks buvo jų išsilavinimas, socialinė kilmė, šeiminė padėtis, gyvenamoji vieta ir kt. Buvo sužinota daug naujų įdomių dalykų, praturtinusių žmonių istorinę atmintį.

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės informacija
Rimutės Morozovienės nuotraukos
Etikos olimpiada progimnazijoje

Gegužės 24 d. vyko 8 klasių mokinių etikos olimpiada. Jos nugalėtojais tapo: Augustinas Pupelis, 8a – I vieta, Liana Angelina Morozova, 8b – II vieta, Gabija Tvardauskaitė, 8a – III vieta.
Mokiniai pagal aprašymą turėjo atpažinti įvairias etikos sąvokas, interpretavo pateiktas citatas. Taip pat skaitė tekstus, formulavo klausimus, iškeliančius moralines problemas. Buvo ir su dalyko istorija susijusių užduočių.
Dėkojame dalyviams, sveikiname nugalėtojus.
Ši olimpiada buvo skirta paminėti Tarptautinę etikos dieną, kuri UNESCO sprendimu paskelbta 2000 m. gegužės 19 d. Tai lyg priminimas, kad kiekvieną dieną mes pirmiausia pradedame „kelione į save“: trokštame laimės, ieškome gėrio ir blogio kriterijų bei atsakymų į gyvenimo prasmės ir žmogaus paskirties klausimus...


Alė Putinienė, etikos mokytoja
Koncertas skirtas Šeimos dienai
2023-05-18

Mindaugo Vitkūno nuotraukos
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas

Metų užduotys

Darbo laikas


Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.45 - 14.30

Atnaujinta 2022-10-17

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas
Klasės valandėlės

Atnaujinta 2023-02-03

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
2022-2023 m. m.


Atnaujinta 2022-09-13

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,89 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)


Atnaujinta 2023-03-10

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Bevielis tinklas
Bevielis progimnazijos tinklas (WiFi)

Bevielis progimnazijos tinklas (Wi-Fi)


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai