2023-11-30
Palaikome kovojančią Ukrainą!

Slava Ukraini

Skaitliukas


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
UTA

ES remiami projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Edukacinų išvykų žemėlapis
Žemėlapis

Virtualus edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Klasės valandėlė Zarasų pašte

5b klasės mokiniai gegužės 19 d. progimnazijos Šeimos-Mokyklos dienų proga „šoko į tėvų klumpes“: matavosi pašto darbuotojo profesiją.
Miesto pašto salėje mus maloniai pasitiko Deimanto ir Dovilės mamytės su dar viena kolege. Klasės valandėlė prasidėjo trumpu Lietuvos pašto istorijos pristatymu. Jo klausytis reikėjo labai atidžiai, nes po to teko atsakyti į keletą klausimų. Pasirodo, mokinių atmintis puiki, teisingi atsakymai pasipylė vienas per kitą, o simboliški prizai pakėlė nuotaiką ir norą aktyviai dalyvauti veiklose.
Tada buvome nuvesti į spaudos ir siuntų skirstymo patalpą. Čia kiekvienas paštininkas turi savo darbo vietą. O to darbo tikrai daug ir jis atsakingas. Mokiniai vėl gavo užduotį – teisingai adresuoti siunčiamą laišką. Čia ir „susipainiojo“ voko viršus su apačia, kairė pusė su dešine, net savo adresui prisiminti kai kam reikėjo draugų pagalbos... Dar sužinojome, kad geltona spalva yra pašto spalva.
Pabaigoje mokiniai apžiūrėjo klientų aptarnavimo salę ir siūlomas paslaugas. Kažkas sušnabždėjo: „Dabar žinosiu, kur Lietuvos vėliavėlę galima nusipirkti“.
Dėkojame mamytėms ir visiems pašto darbuotojams už nuoširdų priėmimą.


Alė Putinienė, 5b klasės auklėtoja
Eivino Sinkevičiaus nuotraukos
Informacija dėl Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-158 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“ 1 priedu, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos ir Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos struktūrų pertvarkymo“ nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkoma Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos vidaus struktūra – likviduojamas Salako ugdymo skyrius. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022-04-29 sprendimas Nr. T-79 pridedamas:

Peržiūrėti / parsisiųsti (250 Kb, pdf).


Progimnazijos informacija
Pamokėlės apie priklausomybes

Gegužės 23 d. progimnazijoje svečiavosi Zarasų visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Svetlana Vilkauskienė ir priklausomybių konsultantė Jūratė Tamašauskienė. 5 klasių mokiniams vyko pamokėlės apie priklausomybes žalingiems įpročiams. Jūratė supažindino mokinius su žalingais įpročiais, kurie kenkia sveikatai ir socialiniam gyvenimui. Mokiniai pasidalino savo patirtimi, kokius turi įpročius ir kurie iš jų yra žalingi. Pamokėlių metu mokiniai susidomėję žaidė „Velnio-angelo“ žaidimą, kurio metu išmoko kaip atsispirti žalingų įpročių įtakai.

Gitana Savičienė, progimnazijos socialinė pedagogė
Nuotraukos autorės
Anglų ir rusų kalbų pamokos kitaip

Balandžio mėnesį mūsų mokiniai lankėsi Zarasų bibliotekoje ir susitiko su ten dirbančia savanore Daria Kravtsova, pristatė skaitomas anglų kalba knygas. Tada pakvietėme ją į savo mokyklą susitikti su gausesniu būriu mokinių, - pažadėjo. Ir pažadą ištesėjo. Beje, šiek tiek anksčiau su Daria susitiko ir grupė rusų kalbą besimokančių mūsų mokyklos mokinių.
Daria iš Baškirijos, puikiai kalba angliškai ir rusiškai, moka prancūzų, kinų kalbas ir vedė šių kalbų kursus bibliotekoje. Todėl ir surengtos dvi pamokos – anglų ir rusų kalbomis, kuriose dalyvavo 5a, 7a, 7b, 8a klasių mokiniai. Daria įdomiai pristatė savo gimtąją šalį, tradicijas, papročius, kulinarinį paveldą, pasakojo apie savanorystę. Ir po susitikimų mokiniai nenorėjo jos iškart „paleisti“, bendravo anglų, rusų kalbomis. Smagu, įdomu, naudinga.


Progimnazijos užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės informacija
Jūratės Mardosienės nuotrauka
Haiku kūrėjų „fabrikėlis“

Gegužės 18 dieną prie Griežto ežero, pažintiniame take, penktokai „užkūrė“ HAIKU kūrimo „fabrikėlį“.
Vos nusileidus vingiuotu ir stačiu taku mus pasitiko Griežto ežero paplūdimys. Pasikartoję HAIKU (japonų eilėraščio žanras, kurį sudaro trys eilutės) sandarą bei turinį, puolėme kurti eilėraščius. Kadangi oras buvo puikus, čiulbėjo paukščiai, raibuliavo ežeras. Ore, pievoj bei danguj alsavo pavasaris. Kurti haiku buvo ypač įdomu...
Žygiavome tolyn link Laukesos upės. Erikas sušnabždėjo: „Tyliai, paklausykime, kaip čiurlena upelis. Čiulba paukščiai, išgirskime, kaip vabalėliai ropinėja, pienės savo geltonumu užburia“ .Visi sukluso, palinko prie sąsiuvinių, haiku liejosi kaip iš gausybės rago. Rašėme, ieškojome tinkamų žodžių, skaičiavome skiemenis (1 eilutė,- 5 skiemenys, 2 eilutė – 7 skiemenys, 3 eilutė – 5 skiemenys), garsiai skaitėme, džiūgavome pamatę mažylių ančiukų šeimynėlę, neužmirštuolių gojelį.
Neformaliojo ugdymo pamoka kitur ir kitaip pavyko. Laimingi išsiskirstėme. Vieni nuskubėjo į repeticiją, kiti į namus, Olegas slaugyti senelio, kuriam būtinai perskaitys sukurtą haiku ir praskaidrins jam nuotaiką.


Aušra Pupeikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Nuotraukos autorės
Poezijos šventė ir dvi pergalės

Prie Kazio Borutos namelio Pajiesyje Kauno rajone vyko tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginys – Garliavos Jonučių progimnazijos Borutaičių draugijos poezijos šventė „TEESIE”, skirta kraštiečiui Robertui Keturakiui atminti ir Lietuvos jaunimo metams pažymėti.
Šventėje dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos delegacija, kraštiečiai poetai, rašytojo Kazio Borutos giminės, respublikinio 1-12 klasių mokinių Borutaičių poezijos konkurso dalyviai.
Į šventę buvome pakviesti ir mes - progimnazijos Kūrėjų klubo nariai. Borutaičių poezijos konkursui darbus pateikė keturi mūsų jaunieji poetai: Goda Kasparavičiūtė (6c), Eimantas Popovas (8c), Nelija Prapuolenaitytė (8c) ir Kamilė Gimbickytė (8b).
Konkurso laureatėmis tapo Goda Kasparavičiūtė ir Kamilė Gimbickytė. Dėkojame dalyvavusiems ir sveikiname laureates! Džiaugiamės sena bičiulyste su Borutaičių draugija.


Andželika Vitkūnienė, lietuvių kalbos mokytoja, progimnazijos Kūrėjų klubo vadovė
Nuotraukos autorės
Kviečiame į Šeimos-Mokyklos dienas

Gegužės 16-20 d. progimnazijos bendruomenę kviečiame į Šeimos-Mokyklos dienas 2022.
• Visą savaitę vyks profesijų pasimatavimai: kiekviena klasė žada pasikviesti pasirinktos specialybės specialistą (tėvelį, mamą, sesę, brolį, tetą, kaimyną...) pamokai, klasės valandėlei arba vyks į darbovietes.
• Pagal atskirą grafiką (klasių susitarimu) mokiniai varžysis su bendraamžiais ir tėveliais fizinėse rungtyse, sportiniuose žaidimuose, Kviečiame tėvelius atvykti „išsikrauti“ po darbų, užsikrėsti sportiniu azartu, pabūti kartu kitoje aplinkoje.
• Klasių auklėtojai kvies tėvelius į tėvų susirinkimus dėl mokinių ugdymosi ir dėl bendrų prasmingų veiklų artėjant vasarai.
• Gegužės 17 d. atvirų durų diena: kviečiame tėvelius į atviras pamokas pagal mokinių tvarkaraštį.
• Gegužės 18 d. Salako ugdytiniai atvyks į svečius „pasitikrinti“ mokyklos pasirinkimą. Mokiniai pagal tvarkaraštį trečioje pamokoje dalyvaus ugdymo procese, o jų tėveliai bendraus su progimnazijos administracija.
• Gegužės 18 d. 17 val. Šeimų koncertas. Kviečiame visą bendruomenę pasidžiaugti, pabūti kartu.
• Gegužės 19 d. aštuntokai matuosis mokytojo profesiją: pagal pamokų tvarkaraštį ves pamokas. Jų mentoriais bus dalykų mokytojai.
Patirkime bendrystės džiaugsmą! Būkime vienas kitam reikalingi!


Direktorė Aldona Navickienė
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas

Metų užduotys

Darbo laikas


Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.45 - 14.30

Atnaujinta 2023-08-31

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas
Klasės valandėlės

Atnaujinta 2023-09-25

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
2023-2024 m. m.


Atnaujinta 2023-09-14

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,9 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)


Atnaujinta 2023-09-26

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Bevielis tinklas
Bevielis progimnazijos tinklas (WiFi)

Bevielis progimnazijos tinklas (Wi-Fi)


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai