2020-09-21
Progimnazija

Emblema

ES remiami projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis


Skaitliukas
PageRank
Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Soc. tinklo parinktys
Progimnazijos svetainė:


Progimnazijos Facebook puslapis:


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai

Perspėjimo sistema
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS)

GPIS


Mokėmės kalbėti tarmiškai

Karantino laikotarpiu progimnazijos mokiniai nuotoliniu būdu mokėsi kalbėti tarmiškai. Folkloro ansamblio „Čiūta“ dalyvės 5c klasės mokinės Milena Semionovaitė ir Paulina Samanytė išmoko po vieną tarmišką pasakojimą, o 6b klasės mokinė Kamilė Gimbickytė – net 2 pasakojimus apie Salako kraštą bei jo žmones. Pasakojimus parinko ir tarmiškai mokė kalbėti mokytoja Diana Skvarčinskaitė.

Progimnazijos menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės informacija
Dianos Skvarčinskaitės vaizdo įrašai

Muzikos kūrybinių užduočių atsiskaitymui pasibaigus

Gegužės 18-24 d. progimnazijoje vyko 7-8 klasių kūrybinės muzikos užduoties atsiskaitymas. Mokiniai turėjo sukurti aiškios, paprastos struktūros kompoziciją įprastomis ar netradicinėmis priemonėmis (pvz.: repas, dainuojamoji poezija, instrumentinė pjesė ir pan.), atlikti ją ir paaiškinti savo sumanymą. Kūrybai turėjo pasirinkti žinomas muzikos kalbos priemones (tempas, dermė, faktūra, artikuliacija, dinamika), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nufilmavę), atsiųsti mokytojui. Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos neribojamos, galima muziką kurti pasinaudojus kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, pasirinkti norimą įgyvendinti idėją, kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą [...]

Gražvydas Gasparavičius, muzikos mokytojas
Arinos Baukytės (7d), Džiugo Ragausko (8c), Emilijos Venediktovaitės (7c) ir Roko Juškėno (7d) vaizdo įrašai
Su švente, vaikai!
Birželio 1-oji – Vaikų gynimo diena ir kalendorinės vasaros pradžia.
Sveikindama Jus su švente norėčiau, kad ne vieną dieną būtų Jums šventė ir ne tik ši diena būtų kupina įspūdžių (nors ir karantininių). Tegul būna šilta širdelėse ir namuose, tegul būna visada malonu su šeima ir draugais, tegul būna dosni gerumo kraitė ištisus metus, tegul nepristinga dėmesio ir meilės Jums!
Šie mokslo metai buvo kitokie ir mokėmės kitaip, išmokome pasiilgti ir kitaip pamatyti kasdienybę. Šiandien tariu AČIŪ visiems už dalyvavimą ir lyderiaujančius pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, varžytuvėse. Kokia bebūtų vieta, pirma ar kelintoji, – tai galimybė dalintis savo gebėjimais, tai skrydis aukštyn, tai motyvuojantys žingsniai į žinių ir gyvenimo įgūdžių paslaptingą pasaulį [...]


Direktorė Aldona Navickienė
Andželikos Vitkūnienės nuotraukosInformacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020-06-01

Progimnazijos Mokytojų tarybos nutarimu (suderinta su Progimnazijos taryba) nuo šių metų birželio 1 iki 18 dienos mokinių ugdymas bus vykdomas mišriuoju būdu:
• Mokinių ugdymas, konsultavimas ir švietimo pagalba tęsiama nuotoliniu būdu.
• Progimnazijoje papildomai bus vykdomos atskirų dalykų kontaktinės konsultacijos bei teikiama švietimo pagalba pagal sudarytą tvarkaraštį.
• Konsultacijų laiką ir vietą nurodys dalykų mokytojai bei švietimo pagalbą teikiantys specialistai per Tamo el. dienyną ar kitomis bendravimo priemonėmis.
• Konsultacijos ir susitikimai progimnazijoje organizuojami užtikrinant kuo mažesnį tiesioginį mokinių kontaktą su kitais asmenimis.

Signalinis II pusmetis bei metiniai įvertinimai vedami birželio 1-5 d.
• II pusmetis bei metiniai įvertinimai vedami birželio 10-16 d.
• 2019-2020 mokslo metų ugdymo procesas baigiamas 2020 m. birželio 18 d.


Progimnazijos informacija
Socialinė iniciatyva „Nuoširdumo savaitė“

„Sveikas. Nežinau kas Tu esi, bet žinau, jog esi ypatingas ir niekada to nepamiršk. Augti be tėvų yra DIDŽIULIS iššūkis. Tikiu, jog yra labai sunku, bet Tu gali tai įveikti. Nors ir augi be tėvų, niekuo neišsiskiri iš kitų. Kaip tik esi ypatingesnis. Moki savimi pasirūpinti, gyventi savarankiškiau. Vieną dieną gyvenime pasieksi aukštumų ir nesvarbu, kad augi be tėvų. Viskas bus gerai, aš Tavimi tikiu“.
Eglė


Gegužės 8-14 dienomis visoje Lietuvoje minima socialinė iniciatyva „Nuoširdumo savaitė“, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vaikus, augančius be tėvų, formuojant nuoširdų požiūrį jų asmenybėms, poreikiams ir tolerantiškai suvokiant juos kaip daugumą vaikų, augančių darniose šeimose.
Progimnazijos 5-8 klasių mokiniai integruotų nuotolinių tikybos ir etikos pamokų metu, bendradarbiaujant su progimnazijos psichologe bei socialine pedagoge, buvo kviečiami rašyti laiškus, kurti piešinius įsivaizduojamam vaikui, atskirtam nuo šeimos. Laiškuose mokiniai galėjo pasidalinti savo pamąstymais, palaikančiomis, padrąsinančiomis mintimis [...]


Aistė Lingienė, progimnazijos psichologė
Danguolė Stukienė, Alė Putinienė, dorinio ugdymo mokytojos
Progimnazijos mokinių piešiniai
Sveikiname visus su Šeimos diena

Gegužės 15-oji – tarptautinė Šeimos diena. Šiemet „Ponas Karantinas“ pakoregavo gyvenimą ir šeimos diena tapo ne dienomis, o mėnesiais... Šis gyvenimo iššūkis pakeitė visų dienotvarkes, sustiprino ryšius ir pamatėme, kas yra svarbu mūsų kasdienybėje. Šiuo laikotarpiu namuose kiekvienas buvome daugiausiai, todėl pajutome, kad visgi Šeima yra viskas: šiluma, supratingumas, patirtis, mokymasis, darbas, džiaugsmas, meilė, gerovė...
Linkiu, kad negandos aplenktų kiekvieną šeimą, kad supratimas ir meilė gyvuotų visose širdelėse. Būkite visi sveiki!
Mūsų progimnazijoje jau daugiau kaip 10 metų buvo organizuojami šiai progai skirti renginiai, sutelkiantys bendrauti visą progimnazijos bendruomenę. Šiemet kviečiame visus į virtualų Šeimos dienos koncertą.
Nuoširdžiai dėkoju mokiniams ir jų šeimos nariams už kūrybiškumą (padėkos bus įtektos susitikus), ačiū klasių auklėtojams už paraginimus dalyvauti šiame renginyje. Dėkingumo žodžiai skrieja muzikos mokytojams Dianai ir Gražvydui už kūrybinių užduočių generavimą, o už virtualaus koncerto montavimą ir publikavimą – IT mokytojui Mindaugui.


Direktorė Aldona Navickienė
Laimėjimas epistolinio rašinio konkurse

Progimnaziją pasiekė puiki žinia – 49-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo II vietos laimėtoja tapo 8d klasės mokinė Justė Sipavičiūtė, įveikusi per šimtą konkurentų iš visos Lietuvos.
Šiais metais viso pasaulio vaikai (iki 15 metų) epistolinį rašinį kūrė tema „Parašykite žinutę suaugusiajam apie pasaulį, kuriame gyvename“.
Vertinimo komisijos pirmininkė rašytoja Gintarė Adomaitytė konkurso darbų recenzijoje rašo: „Kalbėti savo balsu, pasakoti savąsias istorijas, rasti savų žodžių – štai ką laikėme svarbiausiu kriterijumi. <…> Kai kas ėjo savo keliu. Bent jau tos ir tie, kuriuos matote tarp laureatų ir paskatintųjų – tikrai savo. Linkiu savasties neprarasti...“
Sveikiname Justę ir jos mokytoją Andželiką Vitkūnienę.
Toks pasiekimas šiame prestižiniame konkurse pirmą kartą mokyklos istorijoje!


Progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės informacija
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas
(60 Kb, pdf)

Metų užduotys
(36 Kb, pdf)


Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.


Atnaujinta 2020-08-31

Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.15 - 13.00
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50

Atnaujinta 2020-09-07

Tvarkaraščiai

Mokytojai
Visos klasės
5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Konsultacijos (ruošiamas)
Neform. vaikų švietimas (ruošiamas)

Atnaujinta 2020-09-18

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,89 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)


Atnaujinta 2019-11-04

Mokyklinės uniformos

Mokyklinių uniformų užsakymui

Informacija mokyklinių uniformų užsakymui


Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


VK mokėjimo ir LRK pagrindų egzaminai
Egzaminai

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...