2024-05-22
Palaikome kovojančią Ukrainą!

Slava Ukraini

Skaitliukas


ES remiami projektai

Tūkstantmečio mokyklos II

„Tūkstantmečio mokyklos II“
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
UTA

Edukacinų išvykų žemėlapis
Žemėlapis

Virtualus edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Informacija būsimų penktokų tėveliams (globėjams)
Jei nuo 2024 metų rugsėjo Jūsų vaikas (-ai) pradės lankyti penktą klasę Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje:

• Iki rugpjūčio 31 d. parašykite prašymą progimnazijos raštinėje arba atsiųskite nuskenuotą/skaitmeninį dokumentą el. paštu sirvio.mok@zarasai.lt. Šabloną galite rasti www.sirviomokykla.lt → Dokumentai → Pildomų dokumentų pavyzdžiai ir šablonai.
• Prie prašymo pridėkite vaiko gimimo liudijimo kopiją (kopiją galima padaryti progimnazijos raštinėje).
• Mokinio pradinio išsilavinimo pažymėjimo nereikia, nes matysime mokinių registre.
• Sutartį su mokykla pasirašysite rugsėjo mėnesį. Sutartį perskaityti galite svetainėje www.sirviomokykla.lt→ Dokumentai→Sutartys su progimnazija.
• Nepamirškite su vaiku apsilankyti pas šeimos gydytoją dėl sveikatos pažymos. Pažyma išduodama elektroninė, todėl jos atnešti nereikia.
• Vadovėlių ir pratybų pirkti nereikia. Dėstantys mokytojai per pirmąsias pamokas pasakys kokių priemonių reikės.
• Pasirūpinkite sportine apranga ir patogia avalyne sportavimui.
• Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Jei galite pasinaudoti šia galimybe pateikite dokumentus Zarasų r. savivaldybės socialinės paramos skyriui.
• Rusėjo 2 d. laukiame būsimų penktokų ir tėvelių. Šią dieną švęsime mokslo metų pradžią, susipažinsite su klasių vadovais, bus pateikta smulkesnė informacija apie ugdymą(si), bendrus reikalavimus.


Progimnazijos informacija

Penktokai sprendė problemas „Draugotekoje“
Gegužės 17 dieną, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 5a klasės moksleiviai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilma Valainiene atskubėjo į biblioteką ne tik smalsiai, bet ir šventiškai nusiteikę. Po „Draugotekos“ edukacijos jų laukia gausybė pramogų Vaikų dienos šventėje „Vaikystės kiemas“.
Tai nedelsdami nėrė į pažintį su pagrindiniais literatūros kūrinių R. House „Žąsų keliu“, J. David „Priklijuoti“, „O. Q. Rauf „Timas Taleris, arba Parduotas juokas“, K. Erlandssen, P. Bergring „Naktinis ekspresas: 24 skyrių pasakojimas“ personažais. O Karolis jau buvo susipažinęs su Frostu ir jo draugais, nes spėjo perskaityti knygą „Priklijuoti“.
Interaktyviais literatūros ir teksto analizės metodais atlikdami kūrybines užduotis, dalyviai susipažino su bendraamžės Andželikos nuotykiais ir negandomis. Išnagrinėjo jos ir žaidimo „Draugoteka“ personažo Lunos savybes, jas aptarė. Lygino artimos aplinkos bruožus su knygose aprašoma aplinka, įsivaizdavo kaip jie pasielgtų panašiose situacijose. Dirbdami komandose mokėsi pažinti ir vertinti globalias ir asmenines problemas. Ieškoti tinkamų jų sprendimo būdų.
Edukacijoje dalyviai papildė lietuvių kalbos ir literatūros, dailės bei pilietinio ugdymo žinias.


Zina Černovienė, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nijolės Pilac nuotraukos
Šeimos dienos koncertas progimnazijoje
2024-05-17


Mindaugo Vitkūno nuotraukos
Kviečiame į Šeimos-Mokyklos dienas progimnazijoje
Gegužės 13-16 d. progimnazijos bendruomenę kviečiame į Šeimos-Mokyklos dienas 2024.

Visą savaitę vyks profesijų pasimatavimai: kiekviena klasė žada pasikviesti pasirinktos specialybės specialistą (tėvelį, mamą, sesę, brolį, tetą, kaimyną...) pamokai, klasės valandėlei arba vyks į darbovietes.
Pagal atskirą grafiką (klasių susitarimu) mokiniai varžysis su bendraamžiais ir tėveliais fizinėse rungtyse, sportiniuose žaidimuose, Kviečiame tėvelius atvykti „išsikrauti“ po darbų, užsikrėsti sportiniu azartu, pabūti kartu kitoje aplinkoje.
Klasių vadovai kvies tėvelius į tėvų susirinkimus dėl mokinių ugdymosi ir dėl bendrų prasmingų veiklų artėjant vasarai.
Gegužės 13-16 d. atvirų durų dienos: kviečiame tėvelius į atviras pamokas pagal mokinių tvarkaraštį, – belieka pasirinkti pamokos laiką.
Gegužės 15 d. 17.15 val. Šeimų koncertas. Kviečiame visą bendruomenę pasidžiaugti, pabūti kartu.
Gegužės 17 d. – Vaikų diena. Dalyvausime Zarasų rajono savivaldybės administracijos inicijuotoje programoje.

Patirkime bendrystės džiaugsmą!


Progimnazijos informacija
„Šokime į klasės vadovės klumpes“

Šeimos savaitė mūsų klasėje prasidėjo nuo klasės valandėlės ŠOKIME Į KLASĖS VADOVĖS KLUMPES. Kadangi tėvelių, norinčių įsileisti į savo klumpes, neatsirado, tad Aušra Pupeikienė pakvietė mus pabūti jos „klumpėse“.
Pamokos pradžioje mokytoja rodė gėlių, kurios auga jos sodelyje, nuotraukas, pasakojo apie jas, kaip augina, kaip jos kvepia. Mes išsirinkome gėlę, kuri labiausiai patiko. Kadangi mūsų klasės vadovė yra lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, mokė mus kurti HAIKU apie pasirinktą gėlę. Tai japonų stiliaus trumpas eilėraštis, kurį sudaro tik trys eilutės. Pirmą ir trečią eilutę turi sudaryti tik penki skiemenys, antrą - septyni skiemenys. Ne visi suprato, kaip tai padaryti. Kai kuriems pasisekė puikiai. Taip pat piešėme iliustracijas.


Gedas Grigėnas, 5a klasės mokinys
Aušros Pupeikienė nuotrauka
Širviečiai „Draugotekoje“ susipažino su Luna ir Andželika
Gegužės 13 dieną Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje apsilankė Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 5b klasės moksleiviai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilma Valainiene.
Lankytojai dalyvavo projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ edukacijoje.
Užsiėmimo „Luna ir nepaprastos knygų herojų savybės“ dalyviai susipažino bendraamže Andželika, literatūros kūrinio „Žąsų keliu“ (aut. Rowena House) pagrindine heroje bei su žaidimo „Draugoteka“ personažu Luna. Analizavo, lygino ir skirstė jų savybes, ieškojo situacijų kada teigiamos personažų savybės gali virsti neigiamomis ir atvirkščiai. Rinkosi po problemą ir ją sprendė sukurdami sugalvoto herojaus avatarą.
Reflektuodami aiškino kokią supergalią mato savo išsitrauktoje kortelėje, kuo ji naudinga.
Dalyvaudami edukacijoje moksleiviai per literatūros kūrinių pažinimą galėjo ugdyti savo kultūrines kompetencijas, pasaulio pažinimą.


Zina Černovienė, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nijolės Pilac nuotraukos
Europos diena mūsų progimnazijoje
Gegužės 9-ąją - Europos dieną, į mūsų progimnaziją atvyko svečių. Mums, 8a klasės mokiniams, pamoką vedė buvę mūsų progimnazijos mokiniai, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos I klasės moksleiviai Marius ir Edvinas. Jie mums priminė, kad šią dieną džiaugiamasi taika ir vienybe Europoje, būtent šią dieną minimos istorinės Šumano deklaracijos. Taip pat sužinojome, jog R. Šumano pasiūlymas laikomas dabartinės Europos Sąjungos užuomazga. Pasiklausę įdomių pasakojimų apie tai, kaip atsirado Europos sąjunga, perėjome prie diskusijų, kurios labai įtraukė. Diskutavome apie tai, kokios yra galimybės mokytis, studijuoti ir dirbti ES, kodėl, dar besimokant mokykloje, verta pradėti domėtis savo šalies ateitimi. Taip pat buvome supažindinti su programomis ERASMUS+, MEPA, pakviesti jose dalyvauti. Na, o pamokos pabaigoje žaidėme „Kahoot“ žaidimą. Laimėjusių laukė puikūs prizai. Buvo labai smagu visiems kartu paminėti šią svarbią ir ypatingą dieną.

Marija Šipelytė, 8a klasės mokinė
Rugilės Vasiliauskaitės nuotraukos
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas

Metų užduotys

Darbo laikas


Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.45 - 14.30

Atnaujinta 2023-08-31

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas
Klasės valandėlės

Atnaujinta 2023-09-25

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
2023-2024 m. m.


Atnaujinta 2024-01-31

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,9 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)

Dėl atsiskaitymo valgykloje
(256 Kb, pdf)

TAMO piniginės instrukcija
(364 Kb, pdf)


Atnaujinta 2024-02-21

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Bevielis tinklas
Bevielis progimnazijos tinklas (WiFi)

Bevielis progimnazijos tinklas (Wi-Fi)


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


Pilietiškumo mokykla
PM

„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai