2024-06-23
Palaikome kovojančią Ukrainą!

Slava Ukraini

Skaitliukas


ES remiami projektai

Tūkstantmečio mokyklos II

„Tūkstantmečio mokyklos II“
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
UTA

Edukacinų išvykų žemėlapis
Žemėlapis

Virtualus edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Informacija būsimų penktokų tėveliams (globėjams)
Jei nuo 2024 metų rugsėjo Jūsų vaikas (-ai) pradės lankyti penktą klasę Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje:

• Iki rugpjūčio 31 d. parašykite prašymą progimnazijos raštinėje arba atsiųskite nuskenuotą/skaitmeninį dokumentą el. paštu sirvio.mok@zarasai.lt. Šabloną galite rasti www.sirviomokykla.lt → Dokumentai → Pildomų dokumentų pavyzdžiai ir šablonai.
• Prie prašymo pridėkite vaiko gimimo liudijimo kopiją (kopiją galima padaryti progimnazijos raštinėje).
• Mokinio pradinio išsilavinimo pažymėjimo nereikia, nes matysime mokinių registre.
• Sutartį su mokykla pasirašysite rugsėjo mėnesį. Sutartį perskaityti galite svetainėje www.sirviomokykla.lt→ Dokumentai→Sutartys su progimnazija.
• Nepamirškite su vaiku apsilankyti pas šeimos gydytoją dėl sveikatos pažymos. Pažyma išduodama elektroninė, todėl jos atnešti nereikia.
• Vadovėlių ir pratybų pirkti nereikia. Dėstantys mokytojai per pirmąsias pamokas pasakys kokių priemonių reikės.
• Pasirūpinkite sportine apranga ir patogia avalyne sportavimui.
• Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Jei galite pasinaudoti šia galimybe pateikite dokumentus Zarasų r. savivaldybės socialinės paramos skyriui.
• Rusėjo 2 d. laukiame būsimų penktokų ir tėvelių. Šią dieną švęsime mokslo metų pradžią, susipažinsite su klasių vadovais, bus pateikta smulkesnė informacija apie ugdymą(si), bendrus reikalavimus.


Progimnazijos informacija

Šeštokų pamokos Birštone

Trečiadienį pamokos „kitaip ir kitur“ vyko 6b klasės mokiniams. Savęs ir Lietuvos pažinimo tikslais su klase aplankytas Birštonas.
Šeštokai po kurortą važinėjo elektromobiliais, edukacijos „Vytauto Didžiojo dvaro medžioklės takais“ metu susipažino su miestelio istorija ir kultūros objektais (kopė į apžvalgos bokštą, Vytauto Didžiojo kalną, ragavo „Vytauto“ mineralinį vandenį, grožėjosi Nemuno didybe. Nemajūnų bendruomenėje mokiniai mokėsi kepti dzūkų bandas ir patys jų ragavo. Vėliau „su vėjeliu“ lenktyniavo Birštono Pramogų kalne nusileisdami rogutėmis ir padangomis. Pilni gerų įspūdžių ir patirčių mokiniai grįžo į Zarasus baigti mokslo metų...
Su klase smagiau!


Andželika Vitkūnienė, 6b klasės vadovė
Nuotraukos autorės
Su progimnazija atsisveikino aštuntokai
2024-06-19


Mindaugo Vitkūno nuotraukos
Matematikos pamoka kitur ir kitaip
Kai saulutė kviečia laiką leisti lauke, tai labai smagu mokiniams pasiūlyti pamokas kitur ir kitaip. Birželio 18-19 dieną 6a ir 6b klasių mokiniams matematikos pamoka vyko mokyklos sporto aikštelėje. Mokiniai, pasidaliję į grupes ,išsirinkę komandų kapitonus ,kurie gavę užduotį, nuskubėjo prie draugų , ėmėsi aikštėje ieškoti geometrinių figūrų. Radę, matavo ilgį, plotį, skersmenį, skaičiavo skritulio plotą ir lanko ilgį, stačiakampio, kvadrato perimetrą ir plotą. Sugrįžę į klasę pasidalijo gautais rezultatais. Pasidžiaugė, kad pamoka prabėgo naudingai ir labai greitai, sakė, kad dirbti komandoje daug smagiau, kad taip daug geriau prisimins skritulio ir stačiakampio skaičiavimo formules.
7a klasei pamoka vyko gamtamokslių laboratorijos kabinete. Fizikos pamokose jie atliko STEAM projektinį darbą „Sukurk šviestuvą pats“. Mokiniai kūrė unikalius šviestuvų dizainus, padedant fizikos, dailės, technologijų mokytojams. Mes matematikos pamoką skyrėme atpažinti panaudotą erdvinį kūną, skaičiuoti sukurto erdvinio šviesto paviršiaus plotą, tūrį. Mokiniai dalijosi darbo įspūdžiais, padarė išvadą, kad neužtenka būti kūrybingam, kad sėkmingai įgyvendinti bet kurį projektą reikia daug teorinių žinių, kurias sėkmingai pritaikius, gausi džiuginantį rezultatą.


Jūratė Gudavičienė, matematikos mokytoja
Nuotraukos autorės
Ekologinis iššūkis – eksperimentai laboratorijoje


Birželio 18 d. progimnazijoje vyko edukacija, kurioje dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Mokiniai ne tik susipažino su daugeliu dalykų, vykstančių gamtoje, pvz. kas yra sausas ledas, bet ir atliko daug praktinių eksperimentų.

Progimnazijos gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės informacija
Jurgitos Rubizovienės
nuotraukos
2024-06-19
Penktokai knygų pasaulyje su „Draugoteka“
Birželio 13 dieną Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 5c klasės mokinius su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilma Valainiene pakvietė į „Draugotekos“ edukaciją „Luna ir nepaprastos knygų herojų savybės“. Šio renginio tikslas ugdyti paauglių kultūrines kompetencijas per literatūros kūrinių pažinimą.
Moksleiviai buvo supažindinti su renginio tikslu, literatūros kūriniais, užduotimis. Susiskirstę komandomis moksleiviai atliko keletą užduočių. Pirmiausia atliko kritinio mąstymo ir teksto suvokimo įgūdžių, komandinio darbo ir bendros kūrybos kompetencijas ugdančią užduotį susijusią su knygos „Žąsų keliu“ turiniu [...]


Zina Černovienė, viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos autorės ir Vitos Juškėnienės
Progimnazijos talentų šou
Baigiantis mokslo metams birželio 17 d. progimnazijos aktų salėje buvo didelis šurmulys. Čia mokinių tarybos nutarimu vyko talentų šou, kur savo talentus demonstravo 14 dalyvių grupių iš 5 – 8 klasių (solistų, duetų, muzikantų, šokėjų, aviamodelių valdytojų ir kitų mokinių), norėjusių parodyti savo gabumus. Talentų vertinimo komisija, sudaryta iš tėvų ir mokinių – progimnazijos tarybos narių, vadovaujama progimnazijos tarybos pirmininkės Inos Orlovskajos, vertino pasirodymus ir skyrė nominacijas, o visi renginio dalyviai turėjo galimybę išrinkti žiūrovų talentų nugalėtoją. Juo tapo 7b klasės mokinių Eivino Sinkevičiaus ir Eriko Stankevičiaus aviamodelių skraidymo pasirodymas. Muzikaliausiu talentu pripažintos pianinu grojusios 7a klasės mokinės sesės Meda ir Ugnė Kazlauskaitės, išradingiausiu talentu – gitara, fleita groję ir dainavę dainą „Reikia draugą turėti“ brolis ir sesuo Darius Kuosa (6b klasė) ir Mildutė Kuosaitė (8b klasė), patriotiškiausiu talentu – 5c klasės mokinys Jonas Adomavičius, atlikęs dainą „Nidai – 90“. 5c klasės mergaitės Gabrielė Sklismontaitė, Adelė Varnelytė, Saulė Augustė Juškėnaitė, Austėja Koniečnaitė, Rugilė Černiauskaitė, suvaidinusios savo kūrybos miniatiūrą „Mokykla“ gavo artistiškiausio talento nominaciją. O talentų šou nugalėtoja tapo savo kūrybos dainą atlikusi 8a klasės mokinė Marija Mechovičiūytė. Visi šou dalyvavę mokiniai gavo piniginius ir kitokius prizus, už kuriuos progimnazija yra labai dėkinga šiems renginio rėmėjams: RestoBazar (3 čekiai apsilankyti kavinėje), MB „Lietaus sodai“ (2 čekiai apsilankyti kavinėje-parduotuvėje), Svetlanai Sokolovai (dovanų čekis apsilankyti kirpykloje), Zarasų krašto muziejui (2 pakvietimai apsilankyti muziejuje). Piniginius prizus renginiui skyrė MB „Statybų bosas“, UAB „Langasta“, Ernestas Jurevičius, Virginijus Petraitis, Arnoldas Abramavičius. Jie išdalinti mokiniams kaip prizai, o už dalį nupirkta saldumynų visiems dalyviams.

Rimutė Morozovienė, istorijos mokytoja, mokinių tarybos veiklos koordinatorė
Mindaugo vitkūno nuotraukos
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas

Metų užduotys

Darbo laikas


Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.45 - 14.30

Atnaujinta 2023-08-31

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas
Klasės valandėlės

Atnaujinta 2023-09-25

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
2023-2024 m. m.


Atnaujinta 2024-01-31

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,9 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)

Dėl atsiskaitymo valgykloje
(256 Kb, pdf)

TAMO piniginės instrukcija
(364 Kb, pdf)


Atnaujinta 2024-02-21

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Bevielis tinklas
Bevielis progimnazijos tinklas (WiFi)

Bevielis progimnazijos tinklas (Wi-Fi)


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


Pilietiškumo mokykla
PM

„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai