2021-01-16
Progimnazija

Emblema

ES remiami projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Skaitliukas
PageRank
COVID-19 algoritmai
COVID-19

Darbuotojams (531 Kb, pdf)
Tėvams (globėjams) (1,34 Mb, pdf)

Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Perspėjimo sistema
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS)

GPIS


Lietuvių kalbos savaitė „Kalbai kloju patalėlį...“
Kviečiame į tradicinės Lietuvių kalbos savaitės „Kalbai kloju patalėlį...“ renginius 2021 m. sausio 18-22 d.

Programa

Dailyraščio konkursas 5-8 klasių mokiniams 18 d., pirmadienį
Duotą tekstą dailiai, pagal kaligrafijos taisykles savarankiškai parašome viena linija lapelyje ir kokybišką darbo nuotrauką siunčiame savo mokytojai sutartu adresu (paskutinė siuntimo diena – 18 d.). Konkurso rezultatai skelbiami pamokose, nugalėtojų darbai viešinami progimnazijos svetainėje.

Raštingumo patikra mokyklos bendruomenei 19 d., antradienį
Rašome ranka lapeliuose mokytojos diktuojamą diktantą vaizdo prisijungimu (ZOOM ar TEAMS programose) per savo kalbos pamokas. Iškart po atsijungimo darbą nufotografuojame ir kokybišką darbo nuotrauką siunčiame savo mokytojai sutartu adresu. Konkurse kviečiami dalyvauti kitų dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, administracijos darbuotojai, tėvai (prašome apie tai informuoti diktuojančią mokytoją iš anksto, kad būtų išsiųsta prisijungimo nuoroda). Konkurso rezultatai skelbiami pamokose, nugalėtojų pavardės viešinamos progimnazijos svetainėje.

Virtualus skaitovų konkursas 5-8 klasių mokiniams 20 d., trečiadienį
Iš anksto pasirinktą ir su mokytoja aptartą tekstą išmokstame atmintinai, deklamuojame savo klasei vaizdo prisijungimu per pamoką ir kartu vertindami išrenkame klasėje geriausią skaitovą (ar geriausius skaitovus). Konkurso dalyviai privalo turėti mikrofoną ir kamerą bei tekstą mokėti atmintinai. Rezultatai skelbiami progimnazijos svetainėje.

Epistolinio rašinio konkursas 5-8 klasių mokiniams 21 d., ketvirtadienį
Konkurse dalyvaujantys mokiniai pateikia vertinimo komisijai (arba savo mokytojai) 500-800 žodžių laiško formos rašinį tema „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu”. Konkurso rezultatai skelbiami pamokose, nugalėtojų pavardės viešinamos progimnazijos svetainėje, geriausi darbai siunčiami rajono darbų vertinimo komisijai.

Lietuvių kalbos savaitės rezultatų aptarimas klasėse 22 d., penktadienį
Aptariame Kalbos savaitės veiklas ir rezultatus. EDUKA platformoje parašome kūrybinį darbą pasirinkta forma (nuomonė, impresija, miniatiūra, dienoraštis, įspūdis ir kt.) apie Kalbos savaitę, jos renginius arba... apie tai, kaip kiekvienas klojam patalėlį kalbai. Geriausi darbai viešinami progimnazijos svetainėje.

Tikimės gražios ir įdomios bendrystės!


Rengia progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė
Atmintis gyva, nes liudija
Šiemet sausio 13 dieną sukanka 30 metų, nuo to momento, kai mūsų valstybė pasiekė savo priešinimosi, nesusitaikymo, laisvės troškimo viršūnę. Laisvės troškimo genas mūsų tautai perduotas per partizanines kovas, per tremtinių kančias, per disidentinį judėjimą.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę. Sovietų Sąjunga nebegalėjo susitaikyti su Lietuvos priimtu sprendimu, toliau gąsdino, demonstravo karinę galią ir tikėjosi smurtu sunaikinti Laisvės siekį. 1991 metų sausį tūkstančiai beginklių žmonių stojo prieš tankais ir automatais ginkluotus sovietų desantininkus, budėjo prie laužų Nepriklausomybės aikštėje, kad apgintų savo valstybę. Šios kruvinosios akcijos metu žuvo 13 civilių gyventojų, daugiau kaip 500 buvo sužeisti [...]


Gintarė Trukanienė, istorijos mokytoja
Dainų atlikėjų vaizdo medžiaga, muzikos mokytojas Gražvydas Gasparavičius
Roko Juškėno vaizdo montažas
Mindaugo Vitkūno nuotraukos
Pirmoji etninės kultūros olimpiada Zarasų rajone

Gruodžio mėnesį įvyko pirmoji etninės kultūros olimpiada Zarasų rajone. Šalyje ji vyksta trečiąjį kartą. Šioje olimpiadoje sutiko dalyvauti bei puikiai pasiruošė 7 mūsų progimnazijos mokinės: Kamilė Čiškauskaitė, Milena Semionovaitė, Evelina Keleberda, Rugilė Aksiutovaitė, Goda Borodulina, Paulina Samanytė (6c) ir Kamilė Gimbickytė (7b). Mokinėms olimpiadai pasiruošti padėjo muzikos mokytoja metodininkė ir folkloro ansamblių vadovė Diana Skvarčinskaitė [...]

Diana Skvarčinskaitė, muzikos mokytoja
Olimpiados dalyvių vaizdo įrašai
Muzikos kūrybinių užduočių atsiskaitymas progimnazijoje - nuotoliniu būdu

Gruodžio 16-18 d. progimnazijoje vyko 7-8 klasių kūrybinės muzikos užduoties atsiskaitymas. Mokiniai turėjo sukurti aiškios, paprastos struktūros kompoziciją įprastomis ar netradicinėmis priemonėmis (pvz.: repas, dainuojamoji poezija, instrumentinė pjesė ir pan.), atlikti ją ir paaiškinti savo sumanymą. Kūrybai turėjo pasirinkti žinomas muzikos kalbos priemones (tempas, dermė, faktūra, artikuliacija, dinamika), nusakyti kūrybos proceso etapus (idėjos iškėlimas, apibūdinimas, priemonių parinkimas), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nufilmavę), atsiųsti mokytojui. Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos neribojamos, galima muziką kurti pasinaudojus kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, pasirinkti norimą įgyvendinti idėją, kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, siekti kūrybos originalumo, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą [...]

Gražvydas Gasparavičius, muzikos mokytojas
Kūrybinių užduočių atlikėjų ir autorių vaizdo įrašai
Pamokų tvarkaraščio atnaujinimai

Dėmesio!

Svetainės skydelyje „Tvarkaraščiai“ atnaujinti 5, 6, 7 ir 8 klasių mokinių tvarkaraščiai. Atnaujintuose tvarkaraščiuose skelbiama informacija apie nuotoliniu būdu vykdomas sinchronines (tiesiogines) vaizdo ir konsultacines pamokas bei nuotoliniu būdu vykdomas asinchronines (netiesiogines) įvairių užduočių atlikimo pamokas.


Progimnazijos informacija
Policija informuoja dėl pirotechnikos priemonių


Policijos informaciją apie administracinę atsakomybę už padarytus civilinės pirotechnikos priemonių įsigijimo, laikymo, naudojimo, pardavimo taisyklių pažeidimus rasite „Dokumentų“ skyreliuose „Mokiniams“ ir „Tėvams (globėjams)“.

Lietuvos policijos bendruomenės pareigūnų parengta informacija apie pirotechnikos priemones:

Peržiūrėti / parsisiųsti (220 Kb, pdf).


Progimnazijos informacija
Nuo 2020 gruodžio 9 d. ugdymas progimnazijoje vykdomas nuotoliniu būdu
Įvertinusi šalyje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir nepakankamai sumažėjusį gyventojų mobilumą, Vyriausybė nutarė pratęsti karantino režimą iki 2020 m. gruodžio 31 d. 24:00 val. ir numatė daugiau apribojimų.
Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu.
Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu.

Nutarimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d.


Progimnazijos informacija parengta pagal sam.lrv.lt
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas
(60 Kb, pdf)

Metų užduotys
(36 Kb, pdf)


Nuotolinis mokymas
Nuotolinis

MT posėdžio nutarimas dėl NM nuo 2020-12-14
Progimnazijos NM taisyklės
Progimnazijos specialistų kontaktai
Psichologinės pagalbos teikimas
Socialinės pagalbos teikimas


Atnaujinta 2020-12-10

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas

Atnaujinta 2021-01-09

Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

Atnaujinta 2020-11-06

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,89 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)


Atnaujinta 2020-11-03

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


VK mokėjimo ir LRK pagrindų egzaminai
Egzaminai

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai